Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Fjona Kopali

Fjona është Koordinatore Ligjore në departamentin tonë të aviacionit në Tiranë, Shqipëri. Me një formim të fortë akademik dhe përvojë të larmishme në fushën ligjore, Fjona sjell ekspertizë të vlefshme në rolin e saj. Fushat e ekspertizës së Fjonës përfshijnë procedurat administrative, diplomacinë dhe punët e jashtme, të drejtën private, të drejtën ndërkombëtare, ligjin e punës, teknologjinë ligjore, pronësinë intelektuale, softuerin dhe të dhënat, dhe analitikën e biznesit.

Fjona është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe menaxhimin e rrjedhës së punës së çështjeve ligjore brenda firmës. Kjo përfshin caktimin e detyrave, ndjekjen e afateve dhe sigurimin e përfundimit në kohë të punës. Më tej, ajo lehtëson komunikimin dhe koordinimin ndërmjet avokatëve, klientëve dhe palëve të tjera të interesuara, duke ofruar mbështetje administrative dhe ligjore. Fjona ndihmon trajtuesit e çështjeve në përgatitjen dhe depozitimin e dokumenteve ligjore.

Fjona është një avokate e licencuar dhe zotëron aftësitë dhe kualifikimet për të lundruar në kompleksitetin e ligjit. Ajo është shumë e aftë në aspekte të ndryshme të ligjit dhe ka zhvilluar një interes të madh në të drejtën private dhe ndërkombëtare, duke përfshirë punën, softuerin, të dhënat, teknologjinë dhe ligjin e pronësisë intelektuale. Ekspertiza e gjerë e Fjonës i lejon asaj të trajtojë në mënyrë efektive çështje të ndryshme ligjore dhe të ofrojë mbështetje gjithëpërfshirëse për klientët.

Fjona ka ndjekur studimet juridike në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Ajo ka qene studente e dalluar dhe është specializuar në të drejtën publike, duke marrë një diplomë Bachelor dhe Master në të Drejtën Publike. Kuptimi i saj i thellë i kësaj fushe shërben si një bazë solide për punën e saj në industrinë ligjore.

Angazhimi i Fjonës për rritjen profesionale shtrihet përtej arritjeve të saj akademike. Ajo flet rrjedhshëm disa gjuhë të huaja, pasi ka përfunduar shkollimin në një shkollë të mesme të njohur të gjuhëve të huaja, ku ka shkëlqyer në anglisht, gjermanisht dhe italisht. Kjo aftësi gjuhësore rrit aftësinë e saj për të komunikuar me klientët ndërkombëtarë dhe për të trajtuar çështje ligjore që përfshijnë ndërveprime ndërkufitare. Pasioni i Fjonës për profesionin e juristit shkon përtej përgjegjësive të saj të përditshme. Ajo është e përgatitur mirë në përparimet e teknologjisë ligjore dhe mbetet e përditësuar me zhvillimet më të fundit në softuer, të dhëna dhe analitizë biznesi. Interesi i saj i madh për pronësinë intelektuale i lejon asaj të ofrojë njohuri dhe mbështetje të vlefshme për klientët në këtë fushë komplekse të ligjit.

Koordinatore Ligjore

Fushat e ekspertizës

Arsimi & Anëtarësimet