Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (VNM)

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (VNM) është një proces kritik për të vlerësuar efektet e mundshme mjedisore të projekteve të propozuara. Ju duhet të siguroheni që organizata juaj të jetë në përputhje me kërkesat e VNM-së, të adresojë rreziqet e mundshme dhe të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm.

Shërbimet tona

Analiza e pajtueshmërisë ligjore së VNM-së: Avokatët dhe juristët tanë analizojnë projektet për të përcaktuar nëse ato kërkojnë një VNM, duke ofruar udhëzime të qarta mbi kufijtë dhe kërkesat ligjore.

Menaxhimi i procesit të VNM-së: Ne asistojmë në menaxhimin e procesit të VNM-së, duke siguruar që të kryhen të gjitha studimet e nevojshme, të angazhohen palët e interesuara dhe të merren miratimet e nevojshme.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Një VNM është një proces për të vlerësuar efektet e mundshme mjedisore të projekteve ose aktiviteteve të propozuara. Ai identifikon ndikimet e mundshme dhe sugjeron masa për të zbutur ose menaxhuar efektet negative.

VNM-të janë të nevojshme për projektet që mund të kenë ndikime të rëndësishme mjedisore. Pragu ndryshon në bazë të natyrës së projektit dhe rregulloreve në fuqi.

Rezervoni një telefonatë kthimi

Plotësoni formularin tonë dhe një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN