Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Shpërbërja dhe Likuidimi i Shoqërisë

Shpërbërja dhe likuidimi i shoqërisë shënon fundin e ekzistencës së një subjekti tregtar. Qoftë për shkak të vendimit vullnetar, falimentimit ose rrethanave të tjera, këto procese janë jetike për të përfunduar veprimtarinë e një kompanie, për të shpërndarë asetet dhe për të përmbushur detyrimet ligjore. Cilado qoftë situata juaj, avokatët tanë mund t’ju ndihmojnë.

Shërbimet tona

Konsulencë ligjore mbi shpërbërjen e shoqërisë: Avokatët dhe juristët tanë vlerësojnë situatën e organizatës suaj për të përcaktuar rrugën më të përshtatshme të shpërbërjes së shoqërisë. Ne ofrojmë udhëzime për shpërbërjen vullnetare, shpërbërjen e detyruar dhe hapat e nevojshëm për të filluar procesin. 

Menaxhimi i likuidimit: Ne menaxhojmë procesin e likuidimit, duke siguruar vlerësimin dhe shpërndarjen e duhur të aseteve tek kreditorët dhe ortakët. Firma jonë mbikëqyr kërkesat ligjore të likuidimit për të arritur një përfundim të aktivitetit tregtar në përputhje të plotë me ligjet ne fuqi.

Pajtueshmëria ligjore dhe raportimi: Ne trajtojmë të gjitha aspektet e pajtueshmërisë ligjore, duke përfshirë përgatitjen dhe paraqitjen e dokumenteve të kërkuara me autoritetet përkatëse. Avokatët dhe juristët tanë sigurojnë që ju të përmbushni detyrimet tuaja ligjore gjatë gjithë procesit të shpërbërjes dhe likuidimit.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Shpërbërja e kompanisë mund të ndodhë për arsye të ndryshme, duke përfshirë ristrukturimin e biznesit, ndryshimin e pronësisë, falimentimin dhe përmbushja e objektit të kompanisë. Avokatët dhe juristët tanë ndihmojnë në përcaktimin e arsyes së duhur të shpërbërjes dhe ju udhëzojnë përgjatë procesit në përputhje me rrethanat.

Shpërbërja shënon fillimin e procesit, ku një kompani vendos të ndërpresë veprimtarinë ose ekzistencën e saj. Likuidimi pason shpërbërjen dhe përfshin realizimin e aseteve të shoqërisë dhe shpërndarjen e të ardhurave te kreditorët dhe aksionarët. Oracle Solicitors menaxhon si proceset e shpërbërjes ashtu edhe të likuidimit në mënyrë gjithëpërfshirëse.

Po, në disa raste, shpërbërja dhe likuidimi i kompanisë mund të shmanget përmes zgjidhjeve alternative si ristrukturimi i biznesit, bashkimet ose përthithjet. Ekspertët tanë ofrojnë këshilla strategjike për të eksploruar të gjitha opsionet tuaja të mundshme.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN