Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Taksimi i Pasurive të Paluajtshme

Taksimi i pasurive të paluajtshme përfshin një sërë ligjesh komplekse dhe implikime tatimore që mund të ndikojnë ndjeshëm në aspektet financiare të transaksioneve të pronës. Angazhimi i ekspertëve tanë ligjorë është thelbësor për të siguruar strategji efektive tatimore që përputhen me objektivat e biznesit tuaj.

Shërbimet tona

Planifikimi i taksave për transaksionet e pasurive të paluajtshme: Ekspertët tanë hartojnë strategji gjithëpërfshirëse të planifikimit tatimor të përshtatura për transaksionet tuaja specifike të pasurive të paluajtshme.

Taksat e transferimit të pronës dhe regjistrimi: Ne ofrojmë konsulencë në lidhje me taksat e transferimit të pronës dhe kërkesave të regjistrimit, duke siguruar përputhjen me ligjet përkatëse gjatë blerjeve dhe transferimit të pronësisë.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Llojet më të zakonshme të taksave të lidhura me transaksionet e pasurive të paluajtshme përfshijnë taksat e transferimit të pronës, tatimin mbi fitimet kapitale nga shitjet e pronës, taksat mbi pronën dhe tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH) për disa transaksione të pasurive të paluajtshme. Avokatët tanë ju udhëzojnë se si zbatohen këto taksa për transaksionet tuaja specifike.

Nëse jeni duke u përballur me një hetim mbi tatimin e pasurive të paluajtshme, është thelbësore të kërkoni konsulencë ligjore menjëherë. Avokatët dhe juristët ofrojnë përfaqësim në organet përkatëse, në mënyrë që t’u përgjigjen pyetjeve të autoriteteve tatimore dhe të punojnë drejt një zgjidhjeje efektive për të mbrojtur interesat tuaja.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN