Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Lejet e punës në Shqipëri: Një udhëzues për të huajt

Keni një pyetje?

Ekonomia në rritje e Shqipërisë paraqet mundësi të shumta për punëtorët e huaj në industri të ndryshme. Për të punuar ligjërisht në Shqipëri, marrja e një leje pune është thelbësore. Ky udhëzues nga Oracle Solicitors Albania ofron një përmbledhje gjithëpërfshirëse të kategorive të ndryshme të lejeve të punës në Shqipëri.

Kategoritë e Lejeve të Punës në Shqipëri

Legjislacioni shqiptar ofron një sërë kategorish lejesh pune që plotësojnë nevoja të ndryshme punësimi dhe kohëzgjatje qëndrimi të caktuara. Mëposhtë është një përmbledhje e disa kategorive kryesore:

 • Për punëmarrësit (A/P): Kjo leje është ideale për punëtorët e huaj me një punëdhënës specifik shqiptar. Nevojitet një kontratë pune dhe dëshmi të kualifikimeve përkatëse për pozicionin.
 • Lejet Sezonale të Punës (A/PS): Të përshtatshme për projekte të përkohshme ose detyra sezonale, kjo leje është e vlefshme deri në gjashtë muaj.
 • Transfertat e Brendshme brenda Ndërmarrjes (A/TN): Kjo leje lehtëson transferimin e punonjësve ndërmjet degëve të së njëjtës kompani brenda Shqipërisë. Dokumentacioni që demonstron transferimin brenda strukturës së kompanisë është i nevojshëm.
 • Për Studentët (A/S): Studentët e huaj të regjistruar në institucione arsimore të akredituara shqiptare mund të aplikojnë për këtë leje për të punuar me kohë të pjesshme ose gjatë pushimeve. Janë të nevojshme vërtetimet e regjistrimit të studentëve dhe duhen respektuar kufizimet në orët e punës.

 

Leja e Punësimit Ndërkufitar (A/NK): Qytetarët nga vendet fqinje mund ta përdorin këtë leje për të punuar në rajone të caktuara kufitare të Shqipërisë për periudha të shkurtra pa vendosur vendbanimin.

Kategoritë shtesë të lejeve të punës:

Përtej kategorive të zakonshme, Shqipëria ofron leje pune për situata specifike:

 • A/FP (Trajnim Profesional): Kjo leje u shërben të huajve që kryejnë trajnime profesionale në Shqipëri.
 • A/SHV (Ofruesi i Shërbimit Vullnetar): Për individët e angazhuar në programet e shërbimit vullnetar në Shqipëri.
 • A/KL (Punonjës të kualifikuar): Kjo leje u shërben punëtorëve të huaj me aftësi dhe kualifikime të larta që janë të kërkuara në tregun shqiptar të punës.
 • A/SP (Atletët): Për këtë leje pune mund të aplikojnë atletët e huaj që garojnë në Shqipëri.
 • Leje Vetëpunësimi (B/VP): Kjo leje u lejon të huajve të krijojnë dhe menaxhojnë bizneset e tyre në Shqipëri. Kërkohet një plan biznesi dhe dëshmi e burimeve të mjaftueshme financiare.

 

Leja e punës për investitorin (B/I): Investitorët e huaj që plotësojnë kritere specifike investimi mund ta marrin këtë leje. Dëshmia e shumës së investimit dhe regjistrimi i biznesit janë të nevojshme.

Leje pune për raste të veçanta dhe qëndrime afatgjata:

 • Leje pune për raste të veçanta (C): Kjo leje trajton situata që nuk mbulohen nga kategori të tjera, si misionet fetare ose programet e shkëmbimit kulturor. Kërkohet vlerësimi individual i rastit nga autoritetet.
 • Leje pune për rezidentë të përhershëm (D): Individët që kanë një leje pune në Shqipëri për një periudhë të vazhdueshme dhe plotësojnë kritere specifike mund të aplikojnë për këtë leje.
 • Leje pune për shërbime kontraktuale (C/SHK): Kjo leje lejon individët e huaj të ofrojnë shërbime specifike sipas një kontrate brenda Shqipërisë. Një kontratë e vlefshme që përshkruan shërbimin e ofruar është e detyrueshme.

 

Leje pune për bashkim familjar (A/AF): Bashkëshortët, fëmijët dhe prindërit në ngarkim të shtetasve shqiptarë mund ta marrin këtë leje. Dëshmia e lidhjes familjare dhe mbështetja financiare nga shtetasi shqiptar janë dokumente të nevojshme.

Si mund t'ju ndihmojë Oracle Solicitors Albania

Në Oracle Solicitors Albania, ekspertët tanë të imigracionit janë të përkushtuar për të udhëzuar shtetasit e huaj përmes kompleksitetit të marrjes së një leje pune në Shqipëri. Ne ofrojmë një gamë të plotë shërbimesh, duke përfshirë:

 • Konsultimi për të përcaktuar kategorinë më të përshtatshme të lejes së punës për rastin tuaj specifik.
 • Asistencë me përgatitjen e aplikimit dhe mbledhjen e dokumenteve.
 • Ndërlidhja me agjencitë shtetërore shqiptare përgjatë gjithë procesit.
 • Përfaqësim në rast të ndonjë ndërlikimi apo ankese.

 

Të kuptuarit e opsioneve të ndryshme të lejes së punës është thelbësore për punëtorët e huaj që kërkojnë mundësi punësimi të ligjshëm në Shqipëri. Oracle Solicitors Albania është këtu për t’ju ndihmuar të navigoni procesin pa probleme dhe me efikasitet. Kontaktoni sot në [email protected] për të caktuar një takim dhe për të diskutuar nevojat tuaja për leje pune në Shqipëri.

Rezervoni një telefonatë përsëri

Plotësoni formularin tonë dhe një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN

Share this article

Keni një pyetje?

Ju lutemi plotësoni këtë formular për të dërguar një kërkesë. Mesazhi juaj do t'i dërgohet një anëtari të ekipit tonë.

Postime të ngjashme

Kristi Vako

Rregjimi i vizave per te huajt ne Shqiperi

Vitet e fundit, Shqipëria ka parë një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve të huaj, duke nxitur një rishikim dhe përafrim të legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian. Hyrja e shtetasve të huaj në Republikën e Shqipërisë varet nga marrja e lejes së qëndrimit ose vizave, në varësi të vendit të origjinës.

Read More
Besmir Meta

Lejet e punës në Shqipëri: Një udhëzues për të huajt

Vitet e fundit, Shqipëria ka parë një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve të huaj, duke nxitur një rishikim dhe përafrim të legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian. Hyrja e shtetasve të huaj në Republikën e Shqipërisë varet nga marrja e lejes së qëndrimit ose vizave, në varësi të vendit të origjinës.

Read More

Na kontaktoni

Ju lutemi plotësoni këtë formular për të paraqitur një kërkesë. Mesazhi juaj do t’i dërgohet një anëtari të ekipit tonë.

Contact Form - Contact Page

Ky sajt mbrohet nga reCAPTCHA e Google, zbatohen Politika jonë e privatësisë dhe Kushtet e shërbimit.