Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Telekomunikacioni dhe Mediat

E Drejta Telekomunikacionit dhe Medias në Shqipëri përfshin një kuadër ligjor kompleks që rregullon sektorët dinamikë të telekomunikacionit, transmetimit, medias dixhitale dhe shpërndarjes së përmbajtjes. Ky peizazh i ndërlikuar ligjor është krijuar për të siguruar konkurrencë të ndershme, për të mbrojtur të drejtat e konsumatorëve, për të rregulluar shpërndarjen e përmbajtjes dhe për të ruajtur privatësinë e të dhënave. Kuadri normativ përfshin legjislacionin vendas dhe marrëveshjet ndërkombëtare, duke reflektuar angazhimin e vendit për të përafruar me standardet e Bashkimit Evropian. Nga sigurimi i licencave për shërbimet e telekomunikacionit deri tek adresimi i të drejtave të pronësisë intelektuale dhe shqetësimeve për mbrojtjen e të dhënave, Ligjet për Telekomunikacionin dhe Median luajnë një rol kryesor në formësimin e komunikimit modern dhe shkëmbimit të informacionit. Juristët tanë janë të specializuar për t’ju ndihmuar të kuptoni kompleksitetin, duke ofruar këshillim dhe eksperize të thellë në lidhje me sektorin e telekomunikacionit dhe medias në Shqipëri.

Shërbimet tona

Pajtueshmëria me ligjin: Avokatët dhe juristët tanë ofrojnë udhëzime gjithëpërfshirëse mbi kuadrin normativ te telekomunikacionit dhe medias, duke siguruar që operacionet tuaja të përputhen me kërkesat ligjore mbi licencimin, shpërndarjen e përmbajtjes dhe mbrojtjes së të dhënave.

Licencimi dhe lejet: Ne asistojmë në marrjen e licencave dhe lejeve të nevojshme për shërbimet e telekomunikacionit, transmetimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes mediatike, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.

Rregullimi i përmbajtjes: Ne ofrojmë këshilla mbi legjislacionit që rregullon përmbajtjen mediatike, të drejtat e pronësisë intelektuale dhe ligjet e privatësisë së të dhënave, duke mbrojtur reputacionin tuaj dhe duke menjanuar rreziqet juridike gjatë veprimtarisë suaj.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 6969 37763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Legjislacioni për telekomunikacionin dhe median përfshin kuadrin ligjor që rregullon shërbimet e telekomunikacionit, transmetimit, shpërndarjen e përmbajtjes, mbrojtjen e të dhënave, të drejtat e pronësisë intelektuale dhe platformat e mediave dixhitale.

Ne garantojmë që ju të jeni në përputhje me kuadrin ligjor kompleks që rregullon këtë sektor, të siguroni marrjen licencat dhe lejeve të nevojshme, të mbroni pronën tuaj intelektuale dhe të menaxhoni të gjitha cështjet ligjore që lidhen me shpërndarjen e përmbajtjes.

Pajtueshmëria me ligjet për mbrojtjen e të dhënave është thelbësore për të mbrojtur privatësinë e konsumatorëve, për të siguruar të dhënat personale dhe për të shmangur sanksionet ligjore që rrjedhin nga cënimi apo shkelja e të dhënave ose keqpërdorimi i informacioneve sensitive.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN