Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Aplikimi për Përjashtim nga Detyrimet Fiskale

Avokatët dhe juristët tanë ju ndihmojnë në arritjen e përfitimeve tatimore, duke siguruar që burimet tuaja financiare të maksimizohen për përmbushjen e misionit të organizatës suaj.

Pse duhet aplikuar për marrjen e statusit të përjashtimit nga taksat?

Marrja e statusit të përjashtimit nga taksat për fondacionin ose shoqatën tuaj jofitimprurëse mund të ketë përfitime të rëndësishme. Kjo i lejon organizatës suaj të maksimizojë të ardhurat e saj, duke i drejtuar fondet drejt objektivave të saj bamirëse. Për më tepër, statusi i përjashtimit nga taksat rrit besueshmërinë e organizatës suaj, duke e bërë atë më tërheqëse për donatorët, partnerët dhe mbështetësit.

Shërbimet tona

Verifikim për marrjen e statusit të përjashtimit nga detyrimet fiskale: Avokatët tanë vlerësojnë përputhshmërinë ligjore të fondacionit ose shoqatës tuaj jofitimprurëse me qëllim marrjen e statusit të përjashtimit nga taksat. Ne shqyrtojmë aktivitetet tuaja, objektivat dhe pajtueshmërinë me ligjet tatimore për të përcaktuar statusin tatimor më të përshtatshëm për organizatën tuaj.

Përgatitja dhe dorëzimi i kërkesave për përjashtim nga detyrimet fiskale: Ne ju udhëzojmë mbi procesin kompleks të përgatitjes dhe dorëzimit të aplikimit për përjashtim nga taksat tek autoritetet përkatëse.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 6969 37763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Afati kohor për marrjen e statusit të përjashtimit nga taksat mund të ndryshojë në varësi të kompleksitetit të strukturës së organizatës suaj dhe efikasitetit të procesit të aplikimit. Në përgjithësi, mund të duhen disa javë për të marrë një vendim nga organet tatimore.

Statusi i përjashtimit nga taksat zakonisht zbatohet për të ardhurat që lidhen drejtpërdrejt me aktivitetet bamirëse të organizatës suaj. Megjithatë, mund të ketë disa lloje të ardhurash, të tilla si të ardhurat nga biznesi, që mund t’i nënshtrohen tatimit.

Rezervoni një telefonatë kthimi

Plotësoni formularin tonë dhe një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN