Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Ekspertiza jonë shtrihet në ofrimin e konsulencës së detajuar për kontratat e punës në përputhje me dispozitat respektive të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë. Ne ndihmojmë organizatën tuaj në hartimin e kontratave gjithëpërfshirëse të punës që mbrojnë si punëdhënësit ashtu edhe punëmarrësit.

Pse kontratat e punës janë thelbësore për bizneset?

Kontratat e punës përbëjnë bazën e marrëdhënies punëdhënës-punëmarrës, duke përcaktuar kushtet e punës. Një kontratë pune e hartuar mirë ofron qartësi mbi të drejtat, përgjegjësitë dhe pritshmëritë, dhe redukton rrezikun e keqkuptimeve dhe mosmarrëveshjeve të mundshme. Ajo gjithashtu ndihmon në mbrojtjen e interesave të të dyja palëve dhe siguron respektimin e Kodit të Punës dhe akteve ligjore përkatëse.

Shërbimet tona

Hartimi i personalizuar i kontratës së punësimit: Avokatët tanë  punojnë ngushtë me ekipin tuaj të burimeve njerëzore për të hartuar kontrata pune të përshtatura për nevojat dhe kërkesat tuaja specifike.

Rishikimi ligjor dhe negocimi: Ne ofrojmë rishikim të plotë ligjor dhe negocim të kontratave të punës për të mbrojtur interesat e organizatës suaj dhe për të siguruar drejtësi për të gjitha palët e përfshira.

Klasifikimi i punonjësve: Ne ndihmojmë në klasifikimin e saktë të punonjësve sipas ligjeve të punësimit, duke siguruar dokumentacionin e duhur dhe pajtueshmërinë me kërkesat ligjore. Pavarësisht nëse keni nevojë të hartoni kontrata me afat të pacaktuar, kontrata me afat të caktuar ose kontrata pune me kohë të pjesshme, ne ju udhëzojmë përmes procesit të klasifikimit dhe dokumentimit të duhur.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Ndërsa kontratat e punës me shkrim nuk janë të detyrueshme për të gjitha llojet e punësimit në Shqipëri, ato janë të rekomandueshme. Marrja e kontratave me shkrim ofron qartësi dhe mbrojtje ligjore si për punëdhënësit ashtu edhe për punëmarrësit. Për më tepër, disa lloje të punësimit, si kontratat me afat të caktuar dhe kontratat me kohë të pjesshme, kërkojnë marrëveshje me shkrim.

Kontratat e punës mund të modifikohen pasi të nënshkruhen, por çdo ndryshim duhet të miratohet si nga punëdhënësi ashtu edhe nga punëmarrësi dhe duhet të dokumentohet me shkrim. Juristët dhe avokatët tanë mund të ndihmojnë në hartimin e ndryshimeve të kontratës dhe sigurimin e pajtueshmërisë me kërkesat ligjore për modifikime.

Një kontratë pune duhet të përfshijë elementë thelbësorë si titulli i punës, përgjegjësitë, orari i punës, kompensimi, përfitimet, periudha e provës (nëse është e aplikueshme), dispozitat e përfundimit dhe klauzola të konfidencialitetit.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN