Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Prokurimi publik në projektet e ndërtimit përfshin respektimin e rregulloreve strikte për të garantuar konkurrencë të ndershme, transparencë dhe llogaridhënie. Angazhimi i ekspertizës ligjore është thelbësor për të lundruar kuadrin kompleks normativ, për të paraqitur oferta në përputhje me ligjin dhe për të siguruar kontrata me institucionet shtetërore.

Shërbimet tona

Përgatitja dhe dorëzimi i ofertës: Avokatët dhe juristët tanë ndihmojnë në përgatitjen e dokumenteve të plota dhe konkurruese të ofertës që plotësojnë të gjitha kërkesat e përshkruara në dokumentet e prokurimit.

Pajtueshmëria ligjore gjatë procesit të prokurimit: Ne ju udhëzojmë gjatë procesit të prokurimit, duke u siguruar që ofertat dhe propozimet tuaja të përputhen me kërkesat ligjore dhe rregullatore dhe se ju i kuptoni kriteret e vlerësimit.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve: Në rast mosmarrëveshjesh që lindin gjatë proceseve të prokurimit publik, Oracle Solicitors ofron përfaqësim të fortë ligjor për të mbrojtur të drejtat tuaja dhe për të kërkuar zgjidhje të barabarta.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Ligjet e prokurimit publik sigurojnë që projektet e ndërtimit të financuara nga institucionet shtetërore të jepen në mënyrë të drejtë dhe transparente. Këto ligje synojnë parandalimin e korrupsionit, promovimin e konkurrencës së shëndetshme dhe optimizimin e përdorimit të fondeve publike.

Ne ofrojmë mbështetje gjithëpërfshirëse në përgatitjen e ofertave, duke përfshirë kuptimin e dokumenteve të prokurimit, përshtatjen e ofertave tuaja sipas specifikimeve të projektit dhe sigurimin e pajtueshmërisë ligjore me të gjithë dokumentacionin e kërkuar. Në këtë mënyrë ne rrisim shanset tuaja për të fituar kontrata qeveritare.

Nëse dyshoni për padrejtësi, një-anshmëri ose parregullsi në një proces prokurimi publik, është thelbësore të kërkoni këshilla ligjore. Juristët tanë mund të vlerësojnë situatën, të rishikojnë procesin dhe të japin udhëzime se si të adresoni çështjet e mundshme dhe të mbroni të drejtat tuaja.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN