Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Ne e kuptojmë tregun e pasurive të paluajtshme dhe ligjet përkatëse dhe jemi të përkushtuar t’ju ndihmojmë në hartimin dhe zbatimin e kontratave të qirave tregtare që përputhen me objektivat e biznesit tuaj.

Qiraja tregtare përfshin marrëveshje ligjore komplekse që mund të ndikojnë ndjeshëm në operacionet dhe financat e biznesit tuaj. Angazhimi i ekspertizës ligjore është thelbësor për të negociuar kushte të favorshme, për të mbrojtur interesat tuaja dhe për të siguruar përputhjen me ligjet në fuqi.

Shërbimet tona

Negocimi dhe hartimi i kontrates qirasë: Avokatët tanë ndihmojnë në negocimin e marrëveshjeve të qirasë që adresojnë nevojat tuaja unike të biznesit. Ne hartojmë kontrata të plota qiraje që qartësojnë të drejtat, përgjegjësitë, përshkallëzimin e qirasë dhe dispozita të tjera kritike.

Rishikimi i qirasë dhe verifikimi paraprak: Ne kryejmë rishikime të plota të marrëveshjeve të qirasë për të identifikuar rreziqet e mundshme dhe për të vlerësuar pajtueshmërinë me kërkesat ligjore. Oracle Solicitors siguron që interesat tuaja të mbrohen dhe që qiraja të përputhet me planet tuaja afatgjata të biznesit.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve: Në rast mosmarrëveshjesh, ekspertët tanë ligjorë ofrojnë përfaqësim për të mbrojtur të drejtat tuaja dhe për të kërkuar zgjidhje të drejta përmes negociatave, ndërmjetësimit ose proceseve gjyqësore.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Një marrëveshje qiraje tregtare zakonisht përfshin detaje rreth palëve të përfshira, vendndodhjen dhe dimensionet e pronës së dhënë me qira, afatin e qirasë, shumën e qirasë, depozitën e sigurisë, përgjegjësitë e mirëmbajtjes dhe dispozitat për rinovimin ose përfundimin e qirasë.

Po, ne kemi përvojë të gjerë në negociatat e qirasë me pronarët e pronave. Avokatët tanë përpiqen të sigurojnë kushte të favorshme që përputhen me kërkesat e biznesit tuaj duke mbrojtur të drejtat dhe interesat tuaja gjatë gjithë procesit të negociatave.

Kur jepni me qira një pronë, është thelbësore të merren parasysh faktorë të tillë si kohëzgjatja e qirasë, përdorimi i lejuar i pronës, klauzola të përshkallëzimit të qirasë, detyrimet e mirëmbajtjes dhe dispozitat për përfundimin e parakohshëm ose rinovimin e qirasë. Avokatët tanë ofrojnë këshilla ligjore gjithëpërfshirëse për të siguruar që ju të merrni vendime të informuara që janë në dobi të biznesit tuaj.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN