Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Perfaqësim Gjyqësor dhe Arbitrazhi

Kontratat janë instrumente ligjore të rëndësishme për të mbrojtur pronën intelektuale tuaj, menaxhimin e marrëdhënieve dhe lëvizshmërinë e fondeve tuaja.

Ekipi ynë tregtar ka përvojë të gjërë në hartimin, rishikimin, negociimin dhe këshillimin mbi një gamë të gjerë të marrëveshjeve tregtare. Një kontratë tregtare e shkruar është e lidhur ligjërisht nga palët, përveç nëse gjykata thotë ndryshe. Ata vendosin pritshmëritë e qarta, shënojnë riskjet ligjore, mbrojnë interesat tuaja dhe përcaktojnë përgjegjësitë. Avokatët tanë tregtarë me përvojë ofrojnë kontrata të forta të përshtatura për t’ju siguruar që biznesi juaj të arrijë qëllimet strategjike dhe të operojë në mënyrë efektive duke minimizuar çdo rrezik të mundshëm.

Fushat e praktikës së kontratave tregtare

Ne kemi përvojë të gjerë në hartimin dhe këshillimin mbi një gamë kontratash. Ja disa nga fushat në të cilat avokatët tanë tregtarë mund t’ju ndihmojnë:

Është e rëndësishme të na kontaktoni në një fazë të hershme për të evituar ndonjë mosmarrëveshje. Avokatët tanë tregtarë do t’ju ndihmojnë dhe do t’ju këshillojnë gjatë gjithë rastit tuaj, qofshin negociatat, hartimi ose rishikimi.

Pyetje të shpeshta

Sigurohuni që kontrata juaj përmbush nevojat dhe objektivat e biznesit tuaj duke përfshirë elementet themelore. Kontrata duhet të përfshijë obullën e punës, produktet e ofruara, afatet kohore, kushtet e pagesës, klausulat e konfidencialitetit, të drejtat e pronësisë intelektuale dhe mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Përputhja e kontratës suaj me qëllimet tuaja specifike është e rëndësishme dhe prandaj një kontratë duhet të jetë unike.

Ne ju njohim juve dhe biznesin tuaj dhe e kombinojmë atë me njohuritë tona të hollësishme të ligjit. Pastaj hartojmë kontrata të përshtatura për të përmbushur nevojat tuaja dhe për të mbrojtur interesat tuaja.

Përdorim strategji për të mbrojtur interesat tuaja të biznesit gjatë negociatave të kontratave. Ne negocijmë kushte të favorshme, minimalizojmë rrezikun, vendosim tregues të performancës, sigurojmë garanci dhe kundërvënie, përcaktojmë pikëkalime dhe trajtojmë rreziqet e mundshme.

Duke kuptuar treguesit kryesorë të suksesit për të gjitha palët dhe duke përcaktuar pikëfortësitë tuaja, mund të bisedojmë për kushtet nga një platformë e qëndrueshme.

Ne adaptjmë kontratat tuaja për të reflektuar objektivat e zhvillimit të biznesit tuaj. Duke marrë hapa si rishikimi i rregullt i kontratave, përfshirja e provizioneve fleksibile dhe qëndrimi i përditësuar me zhvillimet ligjore, mund të sigurojmë marrëdhëniet tuaja për të ardhmen.

Avokatët tanë mbrojnë klientët nga pasojat tregtare të hyrjes në kontrata. Ne këshillojmë mbi menaxhimin e kontratave të ciklit të jetës dhe mekanizmat e miratimit të duhur.

Ka disa kthetrat kur hartoni kontratat, të tilla si: gjuha e dyshimtë, ndarja e përgjegjësisë e papërballueshme, mosrespektimi i ligjeve dhe rregullave, mekanizmat e dobët të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, kushtet e paplotësuara dhe mbrojtja e pamjaftueshme e të drejtave të pronësisë intelektuale. Ky nuk është një listë tërheqëse, por duke marrë një ekspert ligjor për të hartuar kontratat tuaja mund të parandaloni hyrjen në një kontratë që nuk është e përshtatshme për qëllimet tuaja tregtare.

Rezervoni një telefonatë kthimi

Plotësoni formularin tonë dhe një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN