Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Pronësia Intelektuale

Prona intelektuale është themeli i inovacionit dhe kreativitetit. Ajo përfshin zbulimet tuaja, markat tregtare, të drejtat autoriale dhe sekretet tregtare, të cilat të gjitha kontribuojnë në avantazhin tuaj konkurrues. Pa mbrojtjen e duhur, idetë dhe krijimet tuaja mund të jenë të ndjeshme ndaj përdorimit të paautorizuar, imitimit ose shfrytëzimit të padrejtë, që rezulton në humbje financiare dhe dëmtim të reputacionit tuaj.

Në Oracle Solicitors, ne vlerësojmë vlerën e pronës intelektuale tuaj dhe rëndësinë e sigurimit të të drejtave tuaja. Ekipi ynë i specializuar i avokatëve të pronës intelektuale kombinon ekspertizën ligjore me njohuritë specifike të industrisë për të ofruar zgjidhje efektive të përshtatura nevojave tuaja.

Pse të zgjidhni ne për çështjet e Pronës Intelektuale?

Avokatët tanë të Pronës Intelektuale kanë përvojë të gjërë në aspekte të ndryshme të ligjit të Pronës Intelektuale, nga markat tregtare dhe të drejtat autoriale deri te patentat dhe sekretet tregtare. Ne kemi aftësitë e specializuara për të trajtuar një gamë të gjerë çështjesh të Pronës Intelektuale. Ne mbahemi në ditë me zhvillimet ligjore dhe trendet e fundit në industrinë për të ofruar këshilla ligjore të sakta dhe efektive të përshtatura nevojave tuaja specifike.

Ne kuptojmë se çdo biznes është unik, ashtu si dhe nevojat e tij për Pronë Intelektuale. Avokatët tanë punojnë ngushtë me ju për të kuptuar objektivat tuaja biznesore, inovacionet dhe dinamikat e tregut. Zhvillojmë strategji të personalizuara për mbrojtjen e Pronës Intelektuale, duke siguruar që të drejtat e pronës intelektuale tuaja të jenë të sigurta, zbatueshme dhe në përputhje me qëllimet tuaja komerciale.

Shërbimet tona të Pronës Intelektuale

Regjistrimi i Markës Tregtare: Avokatët tanë të përvojës i asistojnë në regjistrimin dhe mirëmbajtjen e markave tregtare në Shqipëri. Kryejmë kërkime të plota për të siguruar disponueshmërinë e markës tregtare të dëshiruar dhe ju udhëzojmë në procesin e aplikimit.

Mbrojtja e Patentës: Mbrojini zbulimet dhe inovacionet tuaja teknologjike me shërbimet tona të mbrojtjes së patentave. Ekipi ynë ju ndihmon të navigoni në sistemin e komplikuar të patentave, kryen kërkime mbi artin paraprak dhe përgatit dhe paraqet aplikimet e patentave për të siguruar të drejtat tuaja.

Mbrojtja e të Drejtave Autoriale: Ne ofrojmë përfaqësim ligjor të fuqishëm në rastet e shkeljes së të drejtave autoriale. Avokatët tanë me përkushtim do të mbrojnë veprat tuaja krijuese, duke përfshirë kompozimet letrare, artistike dhe muzikore, duke siguruar që të drejtat tuaja të mbrohen.

Mbrojtja e Sekreteve Tregtare: Zgjidhje strategjike ofrojmë për mbrojtjen e sekreteve tuaja tregtare të vlefshme. Ndihmojmë në hartimin e marrëveshjeve të moszbulimit (NDAs), zbatimin e masave të konfidencialitetit dhe trajtimin e mosmarrëveshjeve të shfrytëzimit të padrejtë për të mbrojtur informacionin tuaj të fshehur.

Mosmarrëveshjet për Emrat e Domain: Nëse hasni probleme me shkeljen e emrit të domain-it ose çështjet e “cybersquatting”, avokatët tanë kanë përvojë të gjerë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për domain-et. Ne punojmë për të mbrojtur prezencën tuaj në internet dhe për të zbatuar të drejtat tuaja në sferën dixhitale.

Si mund të ndihmojmë

Mbrojtja dhe përfitimi i pronës intelektuale tuaj është thelbësore për të ruajtur një avantazh konkurrues në treg. Kontaktoni ne në +355 69 693 7763 ose lëreni një mesazh sot për të planifikuar një konsultë me avokatët tanë të përvojës të Pronës Intelektuale. Ne jemi të përkushtuar për t’ju ndihmuar në navigimin e kompleksitetit të ligjit të Pronës Intelektuale, mbrojtjen e inovacioneve tuaja dhe maksimizimin e vlerës së pronës intelektuale tuaj.

Pyetje të shfaqura

Prona intelektuale i referohet të drejtave ligjore që dalin nga krijimet ose inovacionet intelektuale, si zbulimet, markat tregtare, të drejtat autoriale dhe sekretet tregtare.

Ju keni një mbrojtje të kufizuar mbi disa pronë intelektuale, por është shumë më e lehtë të mbroheni ligjërisht nëse ajo është e regjistruar. Mbrojtja e pronës intelektuale inkurajon dhe shpërblen inovacionin tuaj duke ofruar krijuesve dhe zbuluesve të drejta ekskluzive për krijimet e tyre.

Mbrojtja e pronës intelektuale ju lejon të dalloheni nga konkurrentët tuaj duke mbrojtur produktin tuaj unik, markën ose punën krijuese. Ajo krijon një avantazh konkurrues.

Mbrojtja e pronës intelektuale ju lejon të monetizoni asetet tuaja intelektuale përmes licencimit, franchising-ut ose shitjes së të drejtave të pronës intelektuale.

Mbrojtja e pronës intelektuale ofron një kuadër ligjor për të parandaluar përdorimin e padautorizuar, riprodhimin ose shfrytëzimin e padrejtë të pronës intelektuale nga të tjerët.

Mbrojtja e pronës intelektuale përfshin lloje të ndryshme të të drejtave ligjore:

Patentat: Patentat mbrojnë zbulimet, duke ofruar të drejta ekskluzive zbuluesit për një periudhë të caktuar.

Markat tregtare: Markat tregtare mbrojnë emrat e markave, logot dhe simbolet që dalluan mallrat ose shërbimet në treg.

Të drejtat autoriale: Të drejtat autoriale mbrojnë veprat krijuese origjinale, duke përfshirë punën letrare, artistike, muzikore dhe dramatike.

Dizajnet: Dizajnet mbrojnë pamjen e produktit.

Identifikoni asetet specifike të pronës intelektuale që biznesi juaj posedon. Klasifikojini ato në kategoritë e duhura të pronës intelektuale (patenta, markat tregtare, të drejtat autoriale ose dizajnet).

Për lloje të caktuara të pronës intelektuale, si patentat dhe markat tregtare, konsideroni regjistrimin te zyra relevante për pronën intelektuale. Gjithashtu, mbajini regjistrimet e pronës intelektuale.

Mund të përdorni marrëveshje të moszbulimit kur ndani informacion të ndjeshëm me palët e interesuara.

Duhet të monitoroni rregullisht tregun për shkelje potenciale të të drejtave tuaja të pronës intelektuale. Merrni veprime të menjëhershme kundër shkelësve duke dërguar letra të ndalimit. Ne mund të konsultojmë për mënyrën më të mirë për të mbrojtur interesat tuaja pas një shkeljeje.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN