Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Mosmarrëveshjet Ligjore në Sektorin e Telekomunikacionit dhe Mediave

Veprimtaria e telekomunikacionit dhe mediave është në thelb komplekse. Në këtë kontekst mund të lindin mosmarrëveshje të ndryshme mbi pronësinë intelektuale, të drejtat e përmbajtjes, mosmarrëveshjet kontraktuale dhe ligjshmërinë. Ne kemi një ekspertizë të thellë në sektorin e telekomunikacionit dhe medias në lidhje me zgjidhjen e konflikteve dhe mbrojtjen e interesave tuaja. 

Shërbimet tona

Konsulencë mbi strategjinë: Avokatët dhe juristët tanë këshillojnë mbi strategjinë që duhet ndjekur për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, duke përfshirë negocimin, ndërmjetësimin, arbitrazhin dhe çështjet gjyqësore, me qëllim arritjen e rezultateve më optimale për klientët tanë.

Mosmarrëveshjet e pronësisë intelektuale: Ne ofrojmë përfaqësim dhe këshillim në rastet e shkeljes së të drejtës së autorit, mosmarrëveshjeve në lidhje me market tregtare dhe kontesteve të tjera të pronësisë intelektuale.

Pajtueshmëria me ligjin: Firma jonë ndihmon në adresimin e mosmarrëveshjeve të pajtueshmërisë me ligjin, duke siguruar që veprimtaria e biznesit tuaj të jetë në përputhje të plotë me kuadrin ligjor që rregullon sektorin e telekomunikacionit dhe medias.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Mosmarrëveshjet në sektorin e telekomunikacionit dhe medias përfshijnë konflikte që lindin për shkak të mosrespektimit të pronësisë intelektuale, të drejtat e përmbajtjes, marrëveshjet e licencimit dhe pajtueshmëria me ligjin.

Ekspertiza jonë ofron udhëzime strategjike për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, mbrojtjen e interesave tuaja në gjykatat shtetërore dhe këshillim i detajuar në lidhje me legjislacionin komplekse që rregullon këtë fushë.

Mosmarrëveshjet e pazgjidhura mund të çojnë në detyrime ligjore, humbje financiare, dëmtim të reputacionit dhe ndërprerje të operacioneve të biznesit. Mbështetja jonë ligjore është thelbësore për të mënjanuar këto rreziqe.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN