Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Hartimi i Tendërave dhe Dokumentacionit

Dokumentet e tenderit janë themeli i proceseve transparente dhe konkurruese të prokurimit dhe PPP. Ne i ndihmojmë klientët tanë të kuptojnë ndërlikimet e tenderit, kushtet dhe nëse aplikimi është i arsyeshëm për strategjinë e tyre të biznesit. Më pas ne ndihmojmë në paraqitjen e propozimeve të sakta, gjithëpërfshirëse dhe në përputhje me ligjin që rrisin shanset tuaja për sukses.

Shërbimet tona

Hartimi i dokumentacionit të tenderit: Avokatët dhe juristët tanë ndihmojnë në hartimin e dokumenteve të tenderit që përshkruajnë me saktësi kërkesat e projektit, kriteret e vlerësimit dhe kushtet kontraktuale.

Shqyrtimi i dokumentave: Ne kryejmë shqyrtime të plota ligjore të draft dokumenteve të tenderit, duke u siguruar që ato të përputhen me kërkesat ligjore, të mbrojnë interesat tuaja dhe të minimizojnë rreziqet e mundshme ligjore.

Përgatitja e propozimit të PPP-së: Ne ndihmojmë në përgatitjen e propozimeve të PPP-ve që trajtojnë aspekte kyçe, të tilla si ndarja e përgjegjësisë, marrëveshjet financiare dhe përgjegjësitë operacionale.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 6969 37763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Dokumentet e tenderit përshkruajnë qëllimin e projektit, kërkesat, kushtet dhe kriteret e vlerësimit. Ato ofrojnë informacion thelbësor për ofertuesit dhe sigurojnë një proces transparent dhe konkurrues prokurimi ose PPP.

Ekspertiza jonë siguron që dokumentet e tenderit të pasqyrojnë me saktësi kërkesat ligjore dhe kontraktuale, të minimizojnë paqartësitë dhe të përputhen me standardet e industrisë, duke rritur cilësinë e propozimeve.

Një propozim PPP duhet të përfshijë një përshkrim të qartë të projektit, fizibilitetin financiar, vlerësimin e rrezikut, ndarjen e përgjegjësive, mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe një plan të detajuar zbatimi.

Rezervoni një telefonatë kthimi

Plotësoni formularin tonë dhe një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN