Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Procesi i marrjes së vizes në Shqipëri mund të jetë i nderlikuar, veçanërisht duke marrë parasysh kategoritë e ndryshme të vizave dhe legjislacionin në zhvillim. Në Oracle Solicitors Albania, avokatët tanë ofrojnë ekspertizë të plotë ligjore dhe mbështetje profesionale për të siguruar që procesi i marrjes së vizës të jetë i suksesshëm.

Përcaktimi i vizës së duhur:

Vlerësimi adekuat ligjor: Ne kryejmë vlerësime dhe analiza të plota për të kuptuar qëllimin e qëndrimit tuaj në Shqipëri, planet e udhëtimit dhe rrethanat individuale. Avokatët tanë përdorin njohuritë e tyre të thella për Ligjin për të Huajt dhe aktet nënligjore përkatëse për të identifikuar opsionin më të përshtatshëm për nevojat tuaja,

Kategoritë e vizave:

  • Viza e Tipit A: Kjo vizë është një vize tranziti në aeroport, që jep të drejtën e hyrjes dhe qëndrimit në zonën e tranzitit ndërkombëtar të aeroportit deri në nisjen drejt vendit të destinacionit. Vlefshmëria e kësaj vize jepet në përputhje me kohën dhe rezervimet e biletave për udhëtimin.

 

  • Viza e Tipit C: Kjo vizë është një vize që jep të drejtën e hyrjes dhe qëndrimit në Republikën e Shqipërisë për deri në 90 ditë brenda 180 ditësh, duke filluar nga data e hyrjes së parë. Ky lloj vizash mund të jepen me një, dy, ose shumë hyrje, dhe periudha e vlefshmërisë nuk mund të tejkalohet 5 vite.

 

  • Vizat e Tipit C sipas qëllimit:
  • Viza e Tipit D: Kjo kategori vize jepet për të huajt që synojnë të qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë për më shumë se 90 ditë brenda 180 ditësh, dhe kur, për të marrë leje qëndrimi, këta të huaj kanë nevojë për një vizë. Kjo kategori vizash mund të jepet edhe me një vlefshmëri prej një viti, me qëndrim të 90 ditëve, por jo më shumë se 180 ditë, llogaritur nga data e hyrjes së parë, me një, dy, ose shumë hyrje, duke i dhënë mbajtësit të drejtën për të aplikuar për një leje qëndrimi pas hyrjes në Republikën e Shqipërisë. Vizat e Tipit D nënkategorizohen sipas qëllimit:

 

Përgatitja e aplikimit nga ekspertët: Avokatët tanë përgatisin dhe shqyrtojnë me përpikëri të gjithë dokumentacionin e kërkuar për aplikimin tuaj për vizë ose leje qëndrimi, duke siguruar përputhjen me kërkesat specifike ligjore për secilën kategori. Kjo mund të përfshijë:

  • Formulari i aplikimit për vizë ose leje qëndrimi me informacion të saktë dhe të plotë.

 

  • Pasaporta e vlefshme dhe dokumentet e udhëtimit.

 

  • Dëshmi e mjeteve të mjaftueshme financiare për të mbështetur qëndrimin tuaj në Shqipëri.

 

  • Certifikata mjekësore, nëse kërkohet nga kategoria specifike.

 

  • Dëshmi për akomodimin gjatë qëndrimit tuaj.

 

  • Dokumentet mbështetëse specifike për kategorinë tuaj të zgjedhur, të tilla si certifikatat e martesës, dëshmitë e investimit ose kualifikimet arsimore.

 

Komunikimi proaktiv: Ne mbajmë komunikim të qartë dhe të vazhdueshëm gjatë gjithë procesit, duke ofruar përditësime të rregullta mbi statusin e aplikimit tuaj dhe duke adresuar menjëherë çdo shqetësim që mund të keni. Ekipi ynë gjithashtu ju mban të informuar për çdo ndryshim në ligjet dhe aktet nënligjore përkatëse për të siguruar që aplikimi juaj të jetë në përputhje me ligjin në çdo kohë.

Pse të zgjidhni Oracle Solicitors Albania?

Shërbim ligjor i personalizuar: Avokatët tanë shkojnë përtej thjesht plotësimit të formularëve. Ne ofrojmë këshilla ligjore të personalizuara bazuar në rrethanat tuaja unike dhe kategorinë e dëshiruar të vizës ose lejes së qëndrimit.

Ekspertizë e thellë ligjore: Ekipi ynë zotëron një kuptim të thellë të legjislacionit shqiptar të migracionit, duke siguruar përgatitjen dhe pajtueshmërinë e plotë me ligjin të aplikimit tuaj.

Komunikim i qartë dhe i shpejtë: Ne ofrojmë udhëzime proaktive në çdo hap të procesit, duke adresuar sfidat e mundshme dhe duke minimizuar rrezikun e vonesave ose refuzimeve.

Kontakti:

Mos lejoni që vonesat në marrjen e vizave dhe lejeve të qëndrimit të pengojnë planet tuaja. Planifikoni një konsultë me avokatët tanë duke telefonuar +355 69 693 7763 ose duke vizituar faqen tonë të internetit. Ne jemi këtu për t’ju mbështetur në cdo hap të procesit të marrjes së vizave.

Pyetje të shpeshta

Republika e Shqipërisë ofron lloje të ndryshme vizash, duke përfshirë ndër të tjera vizat turistike, vizat e punës, vizat studentore dhe vizat prej bashkimit familjar. Kriteret e përshtatshmërisë, kërkesat dhe kohëzgjatja e qëndrimit ndryshojnë në varësi të kategorisë së vizës.

Po, ne ofrojmë mbështetje gjithëpërfshirëse për kompanite që dëshirojnë të aplikojnë për leje pune për punonjësit e tyre të huaj. Ekipi ynë ndihmon në mbledhjen e dokumenteve të nevojshme, drejtimin e procesit të aplikimit dhe sigurimin e pajtueshmërisë me ligjet shqiptare të punës.

Koha e përpunimit për aplikimet për vizë mund të ndryshojë në varësi të llojit të vizës dhe rrethanave specifike të çdo aplikimi. Ndërsa disa viza mund të përpunohen brenda disa javësh, të tjerat mund të zgjasin më shumë.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN