Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Përfaqësim Gjyqësor për Mosmarrëveshjet e Punës

Avokatët tanë ofrojnë përfaqësim gjyqësor të ekspertëve për mosmarrëveshjet e punësimit. Ne mbrojmë interesat e klientëve tanë dhe ofrojmë zgjidhje të drejta.

Pse përfaqësimi në gjykatë është thelbësor në mosmarrëveshjet e punësimit?

Mosmarrëveshjet e punësimit mund të jenë komplekse dhe të ngarkuara emocionalisht, duke përfshirë çështje të tilla si ndërprerje e pabazuar në ligj e marrëdhënies së punësimit, diskriminimi, pagat e papaguara dhe shkeljet e kontratave. Të kesh përfaqësim të kualifikuar gjyqësor është thelbësor për të paraqitur argumente bindëse dhe për të siguruar që të drejtat e organizatës suaj të respektohen.

Shërbimet tona

Vlerësimi i mosmarrëveshjeve të punësimit: Avokatët dhe juristët tanë me përvojë kryejnë vlerësime të plota të mosmarrëveshjeve të punësimit për të vlerësuar faktet e çështjes. Ne ofrojmë këshilla të qarta dhe praktike për pikat e forta dhe të dobëta të mosmarrëveshjes.

Strategjia e mbrojtjes në gjykatë: Ne zhvillojmë strategji të përshtatura për çështje gjyqësore me qëllim përfaqësimin në mënyrë efektive të interesave të organizatës suaj në gjykatë. Avokatët tanë do të paraqesin argumente dhe prova bindëse për të mbështetur qëndrimin tuaj dhe për të arritur rezultatin më të mirë të mundshëm.

Negocimi dhe ndërmjetësimi: Ndërsa jemi të përgatitur të kryejmë mbrojtje gjyqësore, ne gjithashtu eksplorojmë metoda alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, të tilla si negociatat dhe ndërmjetësimi, për të kërkuar zgjidhje miqësore sa herë që është e mundur. Qëllimi i cdo biznesi është të kursejë kohë, kosto dhe të mbajë marrëdhënie pozitive biznesi, dhe ne ju mbështesim në arritjen e ketyre qëllimeve.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Firma jonë ka përvojë të gjerë në trajtimin e llojeve të ndryshme të mosmarrëveshjeve të punësimit, duke përfshirë ndërprerjen e gabuar të marrëdhënies së punësimit, diskriminimin, ngacmimin, mosmarrëveshjet për pagat dhe orët, shkeljen e kontratave të punës dhe pretendimet për klasifikim të gabuar të punonjësve.

Kohëzgjatja e zgjidhjes së një mosmarrëveshjeje punësimi në gjykatë mund të ndryshojë në varësi të kompleksitetit të çështjes, ngarkesave gjyqësore dhe faktorëve të tjerë. Disa raste mund të zgjidhen relativisht shpejt, ndërsa të tjerat mund të zgjasin disa muaj ose edhe më shumë.

Po, ne eksplorojmë në mënyrë aktive mundësitë për zgjidhje alternative të mosmarrëveshjeve pa qënë nevoja për të shkuar në gjyq. Avokatët dhe juristët tanë janë negociatorë dhe ndërmjetës të aftë, që punojnë me zell për të arritur zgjidhje të drejta dhe të kënaqshme.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN