Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Shkelja e Patentave dhe Përdorimi i Paautorizuar

Mbrojtja e shpikjeve tuaja të patentuara kërkon vigjilencë të vazhdueshme për të identifikuar shkeljet e mundshme dhe për të ndërmarrë veprime ligjore në kohë. Ne i ndihmojmë klientët tanë të krijojnë të drejtat e tyre të patentës, të parandalojnë përdorimin e paautorizuar dhe të kërkojnë kompensim për dëmet e shkaktuara nga shkeljet.

Shërbimet tona

Verifikimi i shkeljeve: Avokatët dhe juristët tanë kryejnë verifikime gjithëpërfshirëse për të përcaktuar nëse një shkelje e supozuar shkel të drejtat tuaja të patentuara, duke marrë parasysh aspektet teknike dhe ligjore të çështjes.

Letrat e njoftimit dhe ndalimit: Ne ndihmojmë në hartimin dhe dërgimin e letrave të njoftimit dhe ndalimit për palët e përfshira në shkeljen e patentave, duke kërkuar ndalimin e përdorimit të paautorizuar.

Përfaqësim gjyqësor: Ne ofrojmë përfaqësim të fortë ligjor në proceset gjyqësore për shkeljen e patentave, duke kërkuar urdhra për të ndaluar aktivitetet e shkeljes dhe për të ndjekur dëmet për humbjet e shkaktuara për shkak të shkeljes.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Identifikimi i shkeljes së patentës përfshin krahasimin e produktit ose procesit të pretenduar të shkeljes me specifikimet e regjistruara të patentës suaj. Nëse aktiviteti i supozuar i shkeljes bie brenda fushëveprimit të specifikimeve të patentës suaj, atëhere avokatët tanë do të ndjekin hapat e duhur për të ndaluar këtë shkelje.

Mjetet juridike për shkeljen e patentave mund të përfshijnë urdhërimin për ndalimin e aktivitetit shkelës, zhdëmtim monetar për të kompensuar humbjet dhe tarifat e mundshme ligjore.

Po, mosmarrëveshjet e patentave mund të zgjidhen përmes negociatave, ndërmjetësimit ose metodave alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Ne synojmë fillimisht të eksplorojmë rrugët jashtëgjyqësore, por nëse është e nevojshme, ne ofrojmë përfaqësim ligjor në gjykatë.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN