Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Marrëveshjet e Përpunimit dhe Transferimit së të Dhënave

Marrëveshjet dhe kontratat e përpunimit dhe transferimit së të dhënave janë mjete thelbësore për të përshkruar përgjegjësitë dhe detyrimet e palëve të përfshira në përpunimin e të dhënave personale. Ne mund të hartojmë marrëveshje që plotësojnë kërkesat ligjore, mbrojnë të drejtat e subjekteve dhe palëve, dhe gjithashtu evidentojnë rreziqet potenciale.

Shërbimet tona

Hartimi i marrëveshjes: Avokatët tanë ndihmojnë në hartimin e marrëveshjeve gjithëpërfshirëse të përpunimit dhe transferimit së të dhënave që specifikojnë rolet, përgjegjësitë dhe të drejtat e kontrolluesve dhe përpunuesve së të dhënave.

Pajtueshmëria ligjore: Ne sigurojmë që marrëveshjet e përpunimit së të dhënave të përputhen me ligjet përkatëse për mbrojtjen e të dhënave, siç është Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) dhe Ligji Nr.9887 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Një marrëveshje për përpunimin dhe transferimin e të dhënave është një dokument me fuqi ligjore në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e palëve. Ajo përshkruan përgjegjësitë dhe detyrimet e kontrolluesve dhe përpunuesve së të dhënave, duke siguruar respektimin e rregulloreve dhe ligjeve për mbrojtjen e të dhënave.

Marrëveshjet e përpunimit të të dhënave kërkohen sipas ligjeve të caktuara për mbrojtjen e të dhënave, siç është GDPR dhe Ligji Nr.9887 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, kur një kontrollues i të dhënave angazhon një përpunues të të dhënave për të përpunuar të dhënat personale në emër të tij. Këto marrëveshje sigurojnë që të dyja palët të respektojnë kërkesat ligjore.

Një marrëveshje për përpunimin e të dhënave duhet të përfshijë detaje të aktiviteteve të përpunimit, qëllimin e përpunimit, llojet e të dhënave të përpunuara, masat e sigurisë, procedurat e njoftimit për shkeljen e të dhënave dhe të drejtat dhe përgjegjësitë e të dyja palëve.

Rezervoni një telefonatë kthimi

Plotësoni formularin tonë dhe një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN