Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

E Drejta e Konkurrencës

E drejta e konkurrencës është një fushë ligjore komplekse dhe në zhvillim. Avokatët tanë kombinojnë njohuritë e thella mbi Ligjit Nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” me praktikat më të mira ndërkombëtare, duke ofruar udhëzime ligjore të plota dhe zgjidhje efektive për të ndihmuar kompaninë tuaj të respektojë kërkesat ligjore në lidhje me të drejtën e konkurrencës.

Pse Oracle Solicitors Albania ësthtë zgjidhja e duhur për nevojat tuaja në Fushën e Konkurrencës?

Ekspertizë profesionale në Ligjin Shqiptar të Konkurrencës: Ne posedojmë njohuri të thella të Ligjit Nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, duke siguruar që praktikat tuaja të jenë në përputhje me ligjet cka ndihmon në shmangjen e rrezikut të hetimeve anti-kartel, gjobave dhe dëmtimit të reputacionit.

 

Përqasje Proaktive ndaj respektimit të ligjeve: Ne shkojmë përtej thjesht kuptimit të ligjit; ne vlerësojmë proaktivisht praktikat tuaja të biznesit, duke identifikuar sjellje potencialisht që bien ndesh me ligjet e konkurrences dhe mund t’ju ekspozojnë ndaj gjobave. Ne ofrojmë rekomandime të personalizuara për të siguruar që kompania juaj operon brenda kuadrit ligjor.

Shërbimet Tona në Fushën e të Drejtës së Konkurrencës:

Rishikimi i praktikave të brëndshme: Ne kryejmë analiza të hollësishme të praktikave tuaja të biznesit, duke identifikuar rreziqe potenciale dhe siguruar përputhje me ligjet shqiptare të konkurrencës. Ne analizojmë:

  • Abuzimi me pozitën dominuese në treg: Ne vlerësojmë pozicionin tuaj në treg dhe japim konsulencë strategjike për të evituar hetime në lidhje me abuzimit e pozitës dominuese në treg sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”.

 

  • Marrëveshjet e ndaluara (kartelet): Një formë e marrëveshjes së ndaluar është karteli, i cili është një grup ndërmarrjesh të ngjashme, të pavarura nga njëra tjetra, të cilat bien dakord që të kontrollojnë çmimet, ndajnë tregjet apo sjellje të kësaj natyre, me qëllim kufizimin e konkurrencës. Ne rishikojmë marrëveshjet dhe bashkëpunimet tuaja për të siguruar përputhshmëri me ligjet.

 

  • Marrëveshjet vertikale: Ne analizojmë marrëveshjet tuaja me furnizuesit dhe distributoret për të siguruar që ato janë në përputhje me dispozitat përkatëse në ligjin shqiptar.

 

  • Kontrolli i Përqëndrimëve: Ne ju udhëzojmë në procesin e njoftimit për bashkimi dhe përthithjet e shoqërive tregtare, përgatitjes dhe dorëzimit të dokumentacionit të nevojshëm me Autoritetin e Konkurrencës në Republiken e Shqipërisë për të siguruar marrjen e miratimeve të nevojshme.

 

  • Hetimet për Sjellje Anti-Konkurruese: Në rastin e një hetimi, ne ofrojmë përfaqësim ligjor, duke mbrojtur të drejtat tuaja dhe duke minimizuar dëmet potenciale ligjore dhe të reputacionit.

 

  • Trajnim mbi Ligjin e Konkurrencës: Ne ofrojmë sesione trajnimi të personalizuara për të pajisur punonjësit tuaj me njohuri të qarta mbi ligjin e konkurrencës dhe praktikat më të mira për garantuar respektimin e ligjeve gjatë operacioneve të biznesit .

Partneritet proaktiv për suksesin tuaj:

Duke bashkëpunuar me Oracle Solicitors Albania, ju fitoni qasje në një ekip me eksperiencë dhe profesionistë të ligjit, të cilët janë të përkushtuar për t’ju mbështetur në rrugëtimin tuaj drejt suksesit. Ne ofrojmë udhezim të personalizuar, komunikim të qartë, dhe zgjidhje efektive dhe ekonomike, duke ju mbështetur në të gjitha operacionet e biznesit tuaj në Shqipëri.

Kontakti:

Planifikoni një takim me ne duke telefonuar në +355 69 693 7763 ose duke vizituar faqen tonë të internetit. Sëbashku ne do të mundësojmë arritjen së rezultateve të dëshiruara për biznesin tuaj në tregun shqiptar.

Shenim:

  1. Investimet e Huaja Direkte dhe Transaksionet Ndërkufitare nuk duhet te ndryshoje.
  2. Cdo nenseksion qe nuk eshte ne kete dokument duhet te hiqet, perkatesisht „Neglizhenca Profesionale“ dhe „Perfaqesim ne Gjykata“.

Pyetje të shpeshta

Ligjet e prokurimit publik sigurojnë që projektet e ndërtimit të financuara nga institucionet shtetërore të jepen në mënyrë të drejtë dhe transparente. Këto ligje synojnë parandalimin e korrupsionit, promovimin e konkurrencës së shëndetshme dhe optimizimin e përdorimit të fondeve publike.

Ne ofrojmë mbështetje gjithëpërfshirëse në përgatitjen e ofertave, duke përfshirë kuptimin e dokumenteve të prokurimit, përshtatjen e ofertave tuaja sipas specifikimeve të projektit dhe sigurimin e pajtueshmërisë ligjore me të gjithë dokumentacionin e kërkuar. Në këtë mënyrë ne rrisim shanset tuaja për të fituar kontrata qeveritare.

Nëse dyshoni për padrejtësi, një-anshmëri ose parregullsi në një proces prokurimi publik, është thelbësore të kërkoni këshilla ligjore. Juristët tanë mund të vlerësojnë situatën, të rishikojnë procesin dhe të japin udhëzime se si të adresoni çështjet e mundshme dhe të mbroni të drejtat tuaja.

Avokatët dhe juristët tanë ju ndihmojnë të kuptoni ligjet e konkurrencës dhe mbrojtjes së konsumatorëve. Ne jemi të përkushtuar për të ndihmuar organizatën tuaj në ruajtjen e praktikave të drejta të biznesit dhe përputhshmërinë me kuadrin ligjor.

Ligjet e konkurrencës janë krijuar për të nxitur konkurrencën e ndershme, për të parandaluar praktikat monopolistike dhe për të mbrojtur interesat e konsumatorëve. Pajtueshmëria me këto ligje është thelbësore për bizneset që të shmangin sjelljet antikonkurruese, gjobat dhe dëmtimin e reputacionit.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN