Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Investimet e Huaja Direkte dhe Transaksionet Ndërkufitare

Ekspertët tanë ju udhëzojnë mbi kërkesat ligjore të investimeve të huaja dhe transaksioneve ndërkufitare. Ne ju mbështesim në zgjerimin e pranisë tuaj globale.

Investimet e huaja dhe transaksionet ndërkufitare u ofrojnë bizneseve mundësi të pashembullta për rritje, akses në tregje të reja dhe diversifikim. Megjithatë, lundrimi në peisazhin ligjor dhe rregullator të juridiksioneve të ndryshme mund të jetë sfidues. Konsulenca ligjore e saktë dhe gjithëpërfshirëse është thelbësore për të siguruar pajtueshmërinë më kuadrin normativ, duke menjanuar kështu rreziqet potenciale dhe duke garantuar arritjen e rezultate të suksesshme.

Shërbimet tona

Këshillim për investimet e huaja: Avokatët dhe juristët tanë ofrojnë shërbime dhe konsulencë juridike gjithëpërfshirëse për të udhëhequr organizatën tuaj përmes mundësive të investimeve të huaja. Ne ndihmojmë në vlerësimin e rreziqeve të investimit, të kuptuarit e ligjeve lokale dhe strukturimin e transaksioneve për të maksimizuar përfitimet duke respektuar të gjitha kërkesat ligjore.

Bashkimet dhe përthithjet ndërkufitare: Ne ju mbështesim në bashkime, blerje dhe ndërmarrje të përbashkëta përtej kufijve. Firma jonë ju këshillon në lidhje me verifikimet, miratimet që nevojiten dhe dokumentacionin e transaksioneve për të siguruar marrëveshje ndërkufitare në mbarëvajtje me ligjin.

Negociatat e kontratave ndërkombëtare: Ekipi ynë është ekspert në negocimin dhe hartimin e kontratave ndërkombëtare, të tilla si marrëveshjet e distribucionit, marrëveshjet e licencimit dhe marrëveshjet e transferimit të teknologjisë. Ne synojmë të mbrojmë interesat tuaja duke nxitur bashkëpunime të suksesshme me partnerë të huaj.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Investimet e huaja përfshijnë një sërë konsideratash ligjore, duke përfshirë ligjet për investimet e huaja, implikimet tatimore, mbrojtjen e pronësisë intelektuale dhe pajtueshmërinë me ligjet lokale të punës. Avokatët dhe juristët tanë ofrojnë udhëzime për të lundruar në këto kompleksitete dhe për të marrë vendime të informuara në lidhje me investimin tuaj.

Firma jonë kryen verfikim të plotë për transaksionet ndërkufitare për të identifikuar rreziqet dhe sfidat e mundshme ligjore. Ne ofrojmë këshilla të detajuara për strategjitë e zbutjes së rrezikut dhe sigurojmë që të gjitha aspektet e transaksionit të jenë në përputhje me ligjet dhe rregulloret përkatëse.

Po, ne ofrojmë shërbime për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të lindura si pasojë e mosrespektimit të kontratave ndërkombëtare. Avokatët  dhe juristët tanë kanë përvojë në trajtimin e mosmarrëveshjeve ndërkufitare përmes negociatave, ndërmjetësimit ose arbitrazhit.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN