Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Transferimet brënda kompanisë

Për optimizimin e operacioneve globale dhe nxitjen e shkëmbimit të njohurive transferimet brënda kompanisë janë kritike. Në Oracle Solicitors Albania, ne e kuptojmë rëndësinë e lehtësimit të transferimeve brenda kompanisë për personelin tuaj kyç. Avokatët tanë janë këtu për t’ju udhëzuar përgjatë procesit të fitimit të lejes së punës A/TN në Shqipëri, duke siguruar një process të shpejtë dhe efikas për punonjësit që transferohen.

Leja e Punës A/TN: Një zgjidhje e optimale:

Leja e punës A/TN është e nevojshme për transferime brenda kompanisë të menaxherëve dhe specialistëve nga një degë e huaj në një kompani pjesë e grupit në Shqipëri. Kjo leje u mundëson atyre të punojnë në Shqipëri për një periudhë deri në pesë vjet, me mundësinë e zgjatjes, në varësi të nevojës së biznesit.

Shërbimet tona

Vlerësimi i përmbushjes së kritereve: Ne kryejmë konsulta të thella për të kuptuar nevojat tuaja specifike dhe vlerësojmë përmbushjen e kritereve për punonjësit tuaj për marrjen e lejes së punës A/TN. Kjo përfshin vlerësimin e historikut të tyre të punës, aftësive të tyre dhe rolin në kompani.

 

Planifikimi Strategjik: Ne bashkëpunojmë me ju për të zhvilluar një plan transferimi strategjik, i cili merr parasysh faktorë si kontratat e punës, implikimet fiskale dhe logjistikën e zhvendosjes.

Procesi i plotë i aplikimit:

Ne kujdesemi për të gjithë procesin e aplikimit, duke përfshirë:

  • Mbledhjen dhe verifikimin e dokumenteve të nevojshme: Kjo mund të përfshijë kontratat e punës, prova të kualifikimeve, letra të rekomandimit dhe deklarata financiare.

 

  • Plotësimi i formularëve të aplikimit në mënyrë të saktë: Ekipi ynë siguron që të gjitha formularët të plotësohen me kujdes, duke minimizuar rrezikun e vonimeve ose refuzimeve.

 

  • Ndërlidhja me autoritetet: Ne kujdesemi për komunikimin me autoritetet relevante në emër tuaj, duke siguruar një proces të shpejtë dhe efikas.

 

  • Mbështetje e Vazhdueshme: Ne ofrojmë ndihmë të vazhdueshme gjatë periudhës së vlefshme të lejes së punës A/TN. Kjo përfshin adresimin e çdo pyetjeje, sigurimin e përditësimeve mbi statusin e aplikimit dhe ndihmën me rinovimet ose zgjatjet sipas nevojës.

Avantazhet e Bashkëpunimit me Oracle Solicitors Albania:

Udhëzim Ligjor i Ekspertëve: Avokatët tanë posedojnë njohuri të thella të ligjeve dhe rregullave të emigracionit shqiptar, duke siguruar përputhje të detyrueshme dhe zbutjen e rreziqeve ligjore potenciale.

 

Shërbim tërësor: Ofrojmë një shërbim tërësor dhe efikas, duke ju kursyer kohë dhe burime në mënyrë që ju të përqendroheni në aktivitetet kryesore të biznesit tuaj.

 

Minimizimi i vonesave: Evitoni vonesa në operacionet tuaja duke siguruar që personeli juaj kyç të mund të fillojë të punojë në Shqipëri menjëherë.

 

Përmirësim i Bashkëpunimit Global: Nxitni transferimin e njohurive dhe ekspertizës brenda organizatës suaj, duke nxitur bashkëpunimin dhe rritjen ndërkombëtare.

Kontakti:

Mos lejoni që proceset komplekse të marrjes së lejes së punës të pengojnë transferimet brenda kompanisë tuaj. Planifikoni një konsultë me ekipin tonë duke telefonuar në +355 69 693 7763 ose duke vizituar faqen tonë të internetit. Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar të shfrytëzoni potencialin e plotë të operacioneve tuaja globale duke siguruar një proces efikas për transferimet e personelin tuaj kyç në Shqipëri.

Pyetje të shpeshta

Cilat janë kërkesat ligjore për transferimet brenda kompanisë?

Transferimet brenda kompanisë zakonisht kërkojnë që punonjësi i huaj të jetë i punësuar në kompaninë dërguese për një periudhë minimale dhe të mbajë një pozicion kyç brënda kompanisë. Kategoritë specifike të vizave mund të paraqesin kërkesa shtesë. Ekspertët tanë të së drejtës së migracionit vlerësojnë përshtatshmërinë e statusit të punonjësit tuaj me kërkesat e ligjit shqiptar dhe japin udhëzime për kategorinë e nevojshme të vizave.

Procesi i transferimeve brenda kompanisë mund të ndryshojë në varësi të kategorisë së vizave dhe rrethanave specifike të secilit rast. Në përgjithësi, procesi mund të zgjasë disa javë.

Po. Oracle Solicitors ka përvojë në trajtimin e transferimeve të shumta brenda kompanive për korporatat shumëkombëshe. Pavarësisht nëse kompania juaj kërkon transferime individuale ose lëvizje të koordinuara të personelit kyç, ne mund t’i përshtatim shërbimet tona për të përmbushur nevojat tuaja specifike.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN