Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Në Oracle Solicitors, ne ofrojmë shërbime ligjore të specializuara për të plotësuar nevojat specifike të institucioneve financiare, bankave dhe klientëve individualë. Ekipi ynë i avokatëve të përvojshëm në fushën e ligjit bankar ka një kuptim të thellë të sektorit bankar shqiptar dhe rregullatorëve që e drejtojnë. Jemi të përkushtuar për të ndihmuar klientët tanë të zbresin në thellësitë e ligjit bankar dhe të arrijnë qëllimet e tyre me vetëbesim.

Shërbime ligjore të plota për bankat

Respektim i Rregullatorëve: Avokatët tanë janë të informuar mirë me ligjet dhe rregulloret që drejtojnë industrinë bankare. Ne ndihmojmë klientët tanë të sigurojnë respektimin e kërkesave rregullatore, duke përfshirë licencimin, adekuatecën e kapitalit, parandalimin e pastrimit të parave (AML) dhe rregulloret “njoh klientin” (KYC). Ne ofrojmë udhëzime të plota për të ndihmuar bankat dhe institucionet financiare të plotësojnë detyrimet e tyre ligjore dhe të zvogëlojnë rreziqet potenciale.

Transaksione dhe Dokumentacion Bankar: Ekipi ynë ka përvojë të gjerë në ofrimin e këshillave për klientët në lidhje me transaksione të ndryshme bankare, duke përfshirë marrëveshje kredie, dokumentacion sigurie, financim projektesh, kredie të ndarë dhe financim tregtar. Ne rishikojmë, hartojmë dhe negocijmë dokumentacionin bankar për të mbrojtur interesat e klientëve tanë dhe për të siguruar respektimin e ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme.

Kthimi i Borxheve: Ne ofrojmë zgjidhje ligjore efektive për çështjet e kthimit të borxheve dhe për çështjet e fërkimit. Avokatët tanë përfaqësojnë bankat dhe institucionet financiare në procedurat e mbledhjes së borxheve dhe në procedurat e fërkimit, duke përfshirë falimentin dhe riorganizimin.

Mosmarrëveshje dhe Litigje Financiare: Në rastin e mosmarrëveshjeve financiare ose litigjeve, avokatët tanë të përvojshëm ofrojnë përfaqësim të fortë për klientët tanë. Ne trajtojmë mosmarrëveshjet që lidhen me kontratat bankare, mospagesën e kredive, zbatimin e interesave të sigurta, mashtrimin financiar dhe çështje të tjera financiare. Synimi ynë është të arrijmë rezultate të favorshme përmes avokimit ligjor strategjik dhe negociatave.

Pse të zgjidhni Oracle Solicitors për Ligjin Bankar?

Avokatët tanë kanë njohuri të gjërë të sektorit bankar shqiptar dhe janë të informuar me zhvillimet rregullatore. Ne kuptojmë sfidat unike dhe mundësitë që i përballen bankat dhe institucionet financiare, duke na lejuar të ofrojmë këshilla ligjore efektive të përshtatura për nevojat tuaja specifike.

Ne i japim prioritet qëllimeve dhe objektivave të klientëve tanë, duke ofruar zgjidhje të personalizuara për të përmbushur kërkesat e tyre individuale. Mos varet se jeni një institucion financiar i vogël apo një bankë e madhe, ofrojmë shërbime ligjore të përshtatura që përputhen me objektivat e biznesit tuaj.

Ne besojmë në një komunikim transparent dhe proaktiv me klientët tanë. Ekipi ynë siguron që të jeni i informuar mirë në lidhje me përparimin e rastit tuaj, duke ofruar përditësime të rregullta dhe duke adresuar menjëherë çdo shqetësim ose pyetje që mund të keni.

Kontaktoni Oracle Solicitors për Shërbimet e Ligjit Bankar

Nëse keni nevojë për ndihmë ligjore në çështjet e ligjit bankar, ekipi ynë i përvojshëm është këtu për t’ju ndihmuar. Na kontaktoni sot në +355 69 693 7763 ose lini një mesazh me detajet tuaja të kontaktit për të caktuar një konsultë. Ne jemi të përkushtuar në ofrimin e zgjidhjeve ligjore të plota që sigurojnë respektimin e ligjit, mbrojnë interesat tuaja dhe promovojnë suksesin tuaj në sektorin bankar.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN