Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Mosmarrëveshjet Ligjore në Fushën e Ndërtimit

Projektet e ndërtimit shpesh përfshijnë aktorë të ndryshëm, kontrata të ndërlikuara dhe dinamika komplekse të projektit, të cilat mund të çojnë në mosmarrëveshje ligjore. Angazhimi i ekspertizës ligjore është thelbësor për të siguruar zgjidhje të drejtë dhe efikase, për të minimizuar humbjet financiare dhe për të mbajtur marrëdhënie pozitive biznesi.

Shërbimet tona

Strategjitë e parandalimit të konflikteve gjyqësore: Avokatët dhe juristët tanë ofrojnë strategji proaktive për të parandaluar mosmarrëveshjet, duke përfshirë hartimin e kontratave dhe praktikave të menaxhimit të rrezikut që adresojnë konfliktet e mundshme përpara se ato të përshkallëzohen.

Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve: Ne ju udhëzojmë përmes metodave të ndryshme te zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve, të tilla si ndërmjetësimi dhe arbitrazhi, me qëllim uljen e kostove dhe rritjen e efikasitetit.

Përfaqësimi në procese gjyqësore: Në rastet kur metodat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve janë shteruar, firma jonë ofron përfaqësim të fortë ligjor në procese gjyqësore, duke mbrojtur të drejtat tuaja dhe duke synuar rezultate të favorshme.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Shkaqet e zakonshme të mosmarrëveshjeve ne fushën e ndërtimit përfshijnë vonesat, tejkalimet e kostove, defektet në punim, çështjet e interpretimit të kontratës, ndryshimet në qëllimin e projektit, mosmarrëveshjet e pagesave dhe mosmarrëveshjet mbi specifikimet e projektimit.

Metodat alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, të tilla si ndërmjetësimi dhe arbitrazhi, ofrojnë zgjidhje më të shpejta dhe me kosto më efektive në krahasim me proceset gjyqësore tradicionale. Ato gjithashtu lejojnë palët të mbajnë kontroll më të madh mbi procesin e zgjidhjes dhe të ruajnë marrëdhëniet e biznesit.

Ne ndihmojmë në vlerësimin e fakteve të cështjes, analizimin e detyrimeve kontraktuale, mbledhjen e provave dhe zhvillimin e një strategjie për të ngritur padi ose për t’u mbrojtur nga një padi gjyqësore. Ne punojmë për të arritur zgjidhje të drejta dhe efikase që mbrojnë interesat tuaja.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN