Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Kontratat e Tregtisë Ndërkombëtare

Kontratat e tregtisë ndërkombëtare përbëjnë bazën e transaksioneve ndërkufitare, duke përshkruar kushtet, detyrimet dhe të drejtat e palëve të përfshira. Ju duhet të siguroheni që kontratat të jenë të hartuara mirë, në përputhje me ligjin dhe të mbrojnë interesat tuaja. Avokatët tanë ndihmojnë në hartimin, rishikimin dhe negocimin e  kontratave të tregtisë ndërkombëtare që minimizojnë rreziqet dhe sigurojnë transaksione të sukseshme.

Shërbimet tona

Hartimi i kontratave: Avokatët tanë hartojnë kontrata të tregtisë ndërkombëtare të përshtatura për nevojat tuaja specifike, duke siguruar qartësi në terma, mekanizma pagese, afatet e dorëzimit dhe klauzola për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Rishikimi i kontratave: Ne kryejmë rishikime të plota të kontratave për të identifikuar rreziqet e mundshme, paqartësitë dhe çështjet e pajtueshmërisë ligjore, duke ofruar njohuri të vlefshme përpara se të finalizojmë marrëveshjet.

Mbështetja gjatë negociatave: Oracle Solicitors ofron mbështetje në negocime, duke mbrojtur interesat tuaja duke siguruar që kontratat të jenë reciprokisht të dobishme për të gjitha palët.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Kontratat e tregtisë ndërkombëtare janë marrëveshje ligjore ndërmjet palëve të përfshira në transaksionet ndërkufitare. Këto kontrata përshkruajnë termat, kushtet, të drejtat dhe detyrimet që rregullojnë marrëdhënien tregtare.

Klauzolat kryesore përfshijnë kushtet e pagesës, afatet e dorëzimit, specifikimet e cilësisë, forcën madhore, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe klauzolat e ligjit në fuqi. Këto dispozita sigurojnë qartësi dhe mbrojnë interesat e palëve.

Ekspertiza jonë siguron që kontratat të jenë gjithëpërfshirëse, të qëndrueshme ligjërisht dhe në përputhje me rregulloret e tregtisë ndërkombëtare. Kontratat e hartuara mirë zvogëlojnë rrezikun e mosmarrëveshjeve dhe detyrimeve të papritura.

Rezervoni një telefonatë kthimi

Plotësoni formularin tonë dhe një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN