Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Strategjitë për Mitigimin e Rrezikut

Ne ju ndihmojmë në identifikimin dhe shamngjen e rreziqeve në lidhje me mbrojten e  informacionin të ndjeshëm dhe sigurimin e pajtueshmërisë ligjore. Teksa shkeljet e të dhënave dhe shkeljet e privatësisë vazhdojnë të përbëjnë kërcënim, organizatat duhet të identifikojnë në mënyrë proaktive dhe të adresojnë dobësitë.

Shërbimet tona

Vlerësimi i riskut: Avokatët tanë kryejnë vlerësime gjithëpërfshirëse të rrezikut për të identifikuar dobësitë e mundshme, pikat e dobëta dhe fushat e mospërputhjes në praktikat tuaja të përpunimit të të dhënave.

Strategjitë e mitigimit: Ne ndihmojmë në zhvillimin e strategjive të përshtatura për menjanimin e rrezikut që adresojnë dobësitë e identifikuara, duke siguruar që të merren masat e duhura.

Trajnim për mbrojtjen e të dhënave: Ne mund t’ju ndihmojmë të zhvilloni programe trajnimi për të edukuar ekipin tuaj mbi praktikat më të mira, politikat e mbrojtjes së të dhënave dhe strategjitë për ruajtjen e informacionit të ndjeshëm.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Rreziqet e zakonshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave përfshijnë aksesin e paautorizuar, masat e papërshtatshme të sigurisë, mospërputhjen me ligjet dhe rregulloret përkatëse, mekanizmat e papërshtatshëm të transferimit së të dhënave dhe mungesën e ndërgjegjësimit të punonjësve.

Strategjitë e zbutjes së rrezikut përfshijnë identifikimin e mangësive, zbatimin e masave mbrojtëse dhe zhvillimin e planeve të emergjencës. Këto strategji sigurojnë që praktikat e mbrojtjes së të dhënave të përputhen me kërkesat ligjore dhe praktikat më të mira.

Strategjitë për mitigimin e rrezikut reduktojnë ndjeshëm gjasat e shkeljeve të të dhënave, mirëpo duhet nënvisuar që asnjë qasje nuk mund të garantojë parandalim absolut. Megjithatë, strategjitë efektive përmirësojnë shumë pozicionin e sigurisë së organizatës suaj.

Rezervoni një telefonatë kthimi

Plotësoni formularin tonë dhe një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN