Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

E Drejta Mjedisore dhe Energjia e Rinovueshme

E drejta mjedisore përfshin parimet dhe normat ligjore që synojnë mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore. Vitet e fundit, fokusi në mbrojtjen e mjedisit ka çuar në rritjen e interesit për burimet e rinovueshme të energjisë si një mjet për të reduktuar ndikimin mjedisor të prodhimit dhe konsumit të energjisë. Ndërthurja e ligjit mjedisor dhe energjisë së rinovueshme ka implikime të rëndësishme për zhvillimin e qëndrueshëm, ruajtjen e burimeve dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike.

Shërbimet tona

Pajtueshmëria ligjore: Avokatët tanë ofrojnë udhëzime për respektimin e ligjeve mjedisore, duke siguruar që organizata juaj të përmbushë detyrimet e saj ligjore.

Sipërmarrjet e Energjisë së Rinovueshme: Ne ndihmojmë në strukturimin dhe negocimin e projekteve të energjisë së rinovueshme, duke përfshirë energjinë diellore, të erës dhe hidroenergjisë, për të shfrytëzuar burimet e pastra të energjisë.

Verifikimet paraprake: Ne kryejmë verifikim të plotë paraprak për transaksionet e pasurive të paluajtshme dhe blerjet e biznesit, duke identifikuar rreziqet dhe detyrimet e mundshme.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 6969 37763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

E drejta mjedisore përfshin rregulloret dhe ligjet që synojnë mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore. Ajo mbulon fusha të tilla si cilësia e ajrit dhe ujit, menaxhimi i mbetjeve urbane, parandalimi i ndotjes dhe grumbullimi i mbeturinave.

Ekspertiza jonë siguron që projektet e energjisë së rinovueshme të strukturohen mirë, kontratat te jenë hartuar saktë dhe kërkesat ligjore të përmbushen.

Verifikimi paraprak në fushën e mjedisit vlerëson rreziqet mjedisore që lidhen me transaksionet e pasurive të paluajtshme dhe tregtare. Ajo ndihmon në identifikimin e detyrimeve të mundshme, çështjet e pajtueshmërisë ligjore dhe siguron informim paraprak mbi vendimmarrjen.

Rezervoni një telefonatë kthimi

Plotësoni formularin tonë dhe një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN