Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

E Drejta e Aviacionit

Avokatët dhe Juristët e aviacionit në Oracle Solicitors ofrojnë shërbime ligjore fleksibël dhe me kosto efektive në një shkallë të gjerë dhe përtej kufijve, duke trajtuar pretendimet për të drejtat e pasagjerëve, marrëveshjet e qiradhënies dhe prokurimit të avionëve, çështjet rregullatore dhe më shumë.

E drejta e Aviacionit: Navigimi Në Kompleksitetet e Qiellit

E drejta e Aviacionit përmban një gamë të gjerë të parimeve dhe rregulloreve ligjore që qeverisin veprimtarinë, sigurinë dhe sigurinë e aeroplanëve, aeroporteve dhe veprimtarive të lidhura. Nga financimi dhe marrja me qira e aeroplanëve deri te përputhshmëria me rregulloret dhe çështjet e përgjegjësisë, njohuritë e plota në e drejtën e aviacionit janë të rëndësishme për individët dhe bizneset e përfshira në industrinë e aviacionit.

Regjistrimi dhe Pronësia e Aeroplanëve: Regjistrimi i një aeroplani kërkon përputhshmëri me kërkesat ligjore të veçanta dhe dokumentim të kujdesshëm. Ekipi ynë i ekspertëve të e drejtës së aviacionit mund t’ju udhëzojë nëpër këtë proces të ndërlikuar, duke ofruar ndihmë të çmuar me regjistrimin e aeroplanëve, transferimin e titujve, interesat e sigurisë dhe themelimin e strukturave të pronësisë që përputhen me standardet ndërkombëtare të aviacionit dhe rregulloret vendore.

Përputhshmëria Operacionale: Përgjegjësia e plotë ndaj rregulloreve të e drejtës së aviacionit është thelbësore për të garantuar operacionet e sigurta dhe efikase të aeroplanëve. Profesionistët tanë të përvojës në fushën e e drejtës së aviacionit specializohen në të drejtën e aviacionit dhe mund t’ju ofrojnë udhëzime eksperte në përputhshmërinë operacionale, përfshirë kërkesat për licensimin e pilotëve dhe ekuipazhit, protokollet e mirëmbajtjes së aeroplanëve dhe përputhshmërinë me procedurat e kontrollit të trafikut ajror. Duke punuar me ne, mund të keni siguri që operacionet tuaja janë plotësisht të përputhshme me detyrimet rregullatore.

Rregulloret e Hapsirës Ajrore: Hapsira ajrore është rregulluar me kujdes për të lehtësuar lëvizjen e shkëlqyer dhe të sigurt të aeroplanëve. E drejta e aviacionit vendos rregulla dhe kufizime që qeverisin përdorimin e hapësirës ajrore, duke përfshirë rrugët e fluturimit, kufizimet e lartësisë dhe procedurat e navigacionit. Ekipi ynë ka njohuri të thella mbi rregulloret e hapësirës ajrore, duke na lejuar të ofrojmë këshilla të plota për pilotët, kontrolluesit e trafikut ajror dhe operatorët e aviacionit. Ne sigurojmë që veprimtaritë tuaja përputhen plotësisht me rregulloret e hapësirës ajrore, duke promovuar sigurinë dhe zbutjen e rreziqeve të mundshme ligjore.

Kontratat dhe Marrëveshjet e Aviacionit: Industria e aviacionit bazohet shumë në kontrata dhe marrëveshje për qëllime të ndryshme, si blerja e aeroplanëve, marrëveshjet e qirasë, kontratat e mirëmbajtjes dhe shërbimit, dhe marrëveshjet e charterit. Ekspertët tanë të aftë në e drejtën e aviacionit ofrojnë ndihmë të plotë në hartimin, shqyrtimin dhe negociatat e këtyre kontratave kritike. Duke përdorur njohuritë tona, mund të siguroheni që kontratat tuaja mbrojnë interesat tuaja, përfshijnë kushte të rëndësishme dhe përputhen me ligjet dhe standardet industriale të aplikueshme.

Sigurimi dhe Përgjegjësia e Aviacionit: Menaxhimi i rreziqeve të inherente të shoqëruara me industrinë e aviacionit është i rëndësishëm, dhe mbulimi i fuqishëm i sigurimit luan një rol jetik në zbutjen e rreziqeve. Specialistët tanë të e drejtës së aviacionit mund t’ju udhëzojnë nëpër hollësitë e sigurimit të aviacionit, duke përfshirë mbulimin e trupit dhe përgjegjësinë, mbrojtjen e përgjegjësisë ndaj pasagjerëve dhe politikat e përgjegjësisë ndaj palëve të treta. Në rastin e fatkeqësive, ngjarjeve ose dëmtimit të pronës, ofrojmë udhëzime të afta mbi çështjet e përgjegjësisë, duke siguruar një vlerësim të plotë të përgjegjësisë dhe ofrim të përfaqësimit ligjor efikas kur është e nevojshme.

Rregulloret Ndërkombëtare të Aviacionit: E drejta e aviacionit shtrihet përtej kufijve kombëtarë, me marrëveshje ndërkombëtare dhe organizata, si Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil (ICAO), që harmonizojnë rregulloret globalisht. Ekspertët tanë kanë njohuri të thella mbi rregulloret ndërkombëtare të aviacionit dhe mund të ndihmojnë linjat ajrore, operatorët e aeroplanëve dhe profesionistët e aviacionit të angazhuar në operacione ndërkombëtare. Ne sigurojmë përputhshmërinë me standardet ndërkombëtare të aviacionit, duke ju lejuar të navigoni në mënyrë të përsosur në sfidat e veprimtarive të aviacionit ndërkufitare.

Duke konsultuar me profesionistët tanë të përvojës ligjore të specializuar në e drejtën e aviacionit, ju mund të navigoni me siguri në ndërlikimet e industrisë së aviacionit, duke garantuar përputhshmërinë me rregulloret dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave tuaja. Ekipi ynë në Oracle Solicitors është i përkushtuar për të ofruar udhëzim dhe ekspertizë të padiskutueshme, të përshtatur për të adresuar nevojat tuaja specifike të e drejtës së aviacionit.

Shërbimet tona

Ekipi ynë i ekspertëve mbështet nevojat e klientëve tanë në një gamë të plotë aktivitetesh ligjore, duke përfshirë:

 • Pretendimet për të drejtat e pasagjerëve sipas Rregullores (EC) 261/2004, Konventës së Montrealit ose ligjeve të tjera të konsumatorit. Kjo punë përfshin gjithçka, nga rastet e vëllimit, ku shkalla dhe fleksibiliteti ynë rezulton në efikasitet të konsiderueshëm të kostos duke ruajtur cilësinë e shkëlqyer, deri te proceset gjyqësore strategjike që synojnë përmirësimin e praktikës gjyqësore ose parandalimin e shfrytëzimit të pretendimeve të pakontestueshme nga kompanitë e administrimit të dëmeve që kërkojnë fitim.
 • Dhënia me qira e avionëve, marrëveshjet e aeroportit dhe çështje të tjera kontraktuale
 • Çështjet tatimore, duke përfshirë përgjigjen ndaj hetimeve tatimore vendase dhe mbrojtjen e pretendimeve tatimore ‘të bashkuara’
 • Lëndimet e personave
 • E Drejta e Punësimit

Ne ofrojmë shërbimet tona të ligjit të aviacionit për:

 • Linjat ajrore
 • Aeroportet
 • Operatorët e fluturimeve charter
 • Dronët dhe operatorët e dronëve
 • Kontraktorët qeveritarë
 • Shkollat e fluturimit
 • Operacionet fikse (FBO)
 • Aviacioni i Përgjithshëm
 • Operatorët e helikopterve
 • Marrëveshjet në lidhje me ndihma industriale dhe operacionet e korporatave
 • Operacionet Ndërkombëtare
 • Prodhuesit e produkteve aeronautike ose të lidhura me aviacionin

Ekipi ynë

Ekipi i Aviacionit i Oracle bashkon një gamë të gjerë talentesh të ndryshëm nën një çati. Avokatët tanë përfshijnë avokatë qe ndjekin procese gjyqësore dhe juristë me përvojë që veprojnë si këshilltarë të brendshëm, duke u dhënë klientëve tanë përfitimin e përvojës së tyre që në fazat më të hershme të një çështjeje.

Avokatët dhe juristët tanë janë specialistë të përkushtuar të aviacionit, njohja e të cilëve me industrinë e aviacionit dhe fjalorin e saj teknik e bën punën e ngushtë me klientët tanë një proces të qetë dhe të lehtë. Për më tepër, për shkak se Oracle funksionon si një tërësi kohezive dhe shmang një qasje të ndarë, ekspertiza e ekipeve tona të punësimit, komercialeve dhe dëmtimeve personale është gjithmonë në dispozicion për t’u ofruar klientëve tanë këshillat dhe mbështetjen më të mirë.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN