Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Hartimi dhe Rishikimi i Kontratave

Projektet e ndërtimit përfshijnë palë të shumta, përgjegjësi dhe rreziqe të mundshme. Kontratat e hartuara mirë vendosin pritshmëri të qarta, ndajnë përgjegjësitë dhe zbusin mosmarrëveshjet që mund të lindin gjatë kompletimit të projektit. Hartimi dhe rishikimi i kontratave nga ekspertë të fushës është thelbësor për të mbrojtur të drejtat dhe interesat tuaja.

Shërbimet tona

Hartimi i kontratave: Avokatët tanë hartojnë kontrata ndërtimi të personalizuara që pasqyrojnë me saktësi qëllimin, kushtet, afatet kohore, strukturat e pagesave dhe mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të projektit tuaj.

Rishikimi i kontratave: Ne kryejmë rishikime të përpikta të kontratave të lidhura, duke indentifikuar cdo paqartësi. Oracle Solicitors negocion  për të siguruar që kushtet e kontratës të përputhen me objektivat tuaja.

Strategjitë e shmangies së mosmarrëveshjeve: Ekipi ynë harton dhe inkorporon dispozita që parashikojnë dhe parandalojnë mosmarrëveshjet e zakonshme të ndërtimit, të tilla si vonesat, ndryshimet dhe tejkalimet e kostove, duke minimizuar gjasat e konflikteve.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Një kontratë ndërtimi duhet të përfshijë specifikime të qarta të projektit, qëllimin e punës, afatet kohore, kushtet e pagesës, standardet e cilësisë, mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe dispozitat për rrethana të paparashikuara. Avokatët tanë sigurojnë që të gjithë elementët thelbësorë të mbulohen në kontratën tuaj.

Po, Oracle Solicitors ofron shërbime të rishikimit të kontratave për kontratat e përgatitura nga palët e tjera. Avokatët tanë kryejnë vlerësime të plota për të identifikuar çdo mospërputhje, paqartësi ose rrezik potencial dhe këshillojnë për rishikimet e nevojshme.

Një kontratë ndërtimi e hartuar mirë përshkruan të drejtat, detyrimet dhe pritshmëritë e të gjitha palëve të përfshira. Kushtet e qarta dhe mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve zvogëlojnë gjasat e keqkuptimeve dhe mosmarrëveshjeve.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN