Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Oracle Solicitors Logo
Edit Content

Free consultation

Landing Page - Get In Touch - Callback

Qeverisja e Korporatave

Avokatët dhe juristët tanë ofrojnë udhëzime të detajuara mbi qeverisjen e korporatave. Me një kuptim të thellë të ligjeve tregtare dhe praktikave më të mira tregtare, ne jemi të përkushtuar për të ndihmuar organizatën tuaj të krijojë struktura solide të qeverisjes korporative që nxisin transparencën, llogaridhënien dhe rritjen e qëndrueshme.

Pse ka rëndësi qeverisja e korporatave për bizneset?

Qeverisja e korporatës i referohet kornizës ligjore, kodeve të brëndshme, praktikave dhe proceseve që rregullojnë mënyrën se si drejtohet, kontrollohet dhe operohet një shoqëri tregtare. Kjo është thelbësore për bizneset pasi vendos bazat për vendimmarrje efektive, menaxhimin e rrezikut dhe garantimin e mbrojtjes së interesave të palëve të interesuara.

Shërbimet tona

Vlerësimi i qeverisjes së korporatës: Juristët tanë kryejnë vlerësime gjithëpërfshirëse të praktikave tuaja ekzistuese të qeverisjes së shoqërisë Ne identifikojmë fushat për përmirësim, vlerësojmë përputhjen me rregulloret përkatëse dhe rekomandojmë përmirësime për të forcuar kuadrin tuaj të qeverisjes.

Hartimi i politikave të qeverisjes së korporatës: Ne ndihmojmë në hartimin dhe rishikimin e politikave të qeverisjes së korporatës të përshtatura për nevojat tuaja specifike. Nga statutet përkatëse tek kodet e sjelljes, ne sigurojmë që politikat tuaja të përputhen me praktikat më të mira të sektorit ku ju veproni dhe kërkesat ligjore të zbatueshme.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Bordi drejtues dhe administratorët luajnë një rol vendimtar në qeverisjen e shoqërive tregtare, pasi janë përgjegjës për mbikëqyrjen e menaxhimit të kompanisë dhe marrjen e vendimeve strategjike. Detyrat e bordit përfshijnë emërimin e punonjësve ne pozicione kyce, përcaktimin e objektivave të korporatës, sigurimin e pajtueshmërisë dhe mbrojtjen e interesave të ortakëve apo aksionerëve.

Qeverisja efektive e korporatës mund të ndikojë pozitivisht në performancën e një kompanie duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe vendimmarrjen etike. Mund të rrisë besimin e investitorëve, të tërheqë investime dhe të zvogëlojë rrezikun e skandaleve të korporatave ose sjelljes së keqe financiare.

Jo, qeverisja e korporatës është thelbësore për organizatat e të gjitha madhësive, duke përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM). Praktikat e shëndosha të qeverisjes së korporatës janë thelbësore për NVM-të për të ndërtuar besim me palët e interesuara, për të aksesuar kapitalin dhe për të arritur rritje të qëndrueshme.

Rezervoni një takim

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ju kontaktojë.
Landing Page - Get In Touch - Quick

Ottieni una consulenza gratuita

Compila il form sottostante per richiedere una consulenza gratuita. Ogni risposta sarà prontamente restituita con una risposta personale e professionale. Le tue informazioni sono completamente sicure e riservate.

Contact Form - Offices

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le Privacy Policy di Google e i Termini di servizio.