Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Partneritetet Publik-Privat (PPP) janë bashkëpunime ndërmjet organeve publike dhe operatorëve privat për projekte infrastrukturore dhe shërbimesh. Ne ndihmojmë në krijimin e partneriteteve të mirëstrukturuara, menaxhimin e rreziqeve dhe sigurimin e realizimit të suksesshëm të projekteve.

Shërbimet tona

Strukturimi i PPP: Juristët tanë ndihmojnë në strukturimin e projekteve PPP, duke siguruar shpërndarje të barabartë të rrezikut, modele optimale financimi dhe korniza operacionale transparente.

Negocimi i kontratës: Ne ofrojmë mbështetje ligjore gjatë negociatave të kontratës, duke siguruar që kushtet janë të favorshme dhe përgjegjësitë janë të përcaktuara qartë si për partnerët publikë ashtu edhe për ata privatë.

Mitigimi i rrezikut: Ne ndihmojmë në identifikimin dhe shmangien e rreziqeve ligjore që lidhen me projektet PPP, duke mbrojtur interesat e të gjitha palëve të përfshira.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 6969 37763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Një PPP është një bashkëpunim midis një organi publin dhe një operatori tregtar në sektorin privat për ofrimin e përbashkët të shërbimeve publike ose projekteve të infrastrukturës.

Ekspertiza jonë siguron që projektet PPP janë të strukturuara mirë, në përputhje me ligjet dhe gjithashtu kontratat të ofrojnë qartësi mbi rolet, përgjegjësitë dhe mekanizmat e ndarjes së rrezikut.

PPP-të janë të përshtatshme për një sërë projektesh, duke përfshirë infrastrukturën dhe transportin, shërbimet komunale, njësitë e kujdesit shëndetësor etj. Ato u mundësojnë qeverive të shfrytëzojnë ekspertizën dhe burimet e sektorit privat.

Rezervoni një telefonatë kthimi

Plotësoni formularin tonë dhe një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN