Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Përpilimi i saktë i procedurave doganore është thelbësor në tregtinë ndërkombëtare për të siguruar që mallrat të kalojnë pa probleme kontrollet kufitare dhe që të përmbahen kërkesat ligjore.

Shërbimet tona

Konsulencë mbi procedurat doganore: Juristët tanë analizojnë aktivitetet tuaja tregtare për të përcaktuar procedurat doganore të zbatueshme, tarifat dhe kërkesat ligjore.

Strategjitë e pajtueshmërisë ligjore: Ne ndihmojmë në zhvillimin e strategjive gjithëpërfshirëse të pajtueshmërisë me ligjet doganore, duke siguruar respektimin e rregulloreve, dokumentacionit dhe detyrimeve të raportimit.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve: Ne ofrojmë mbështetje ligjore në mosmarrëveshjet në lidhje me doganat, duke ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve të tilla si mosmarrëveshjet e vlerësimit, klasifikimit dhe tarifave.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Procedurat doganore përfshijnë aktivitete të tilla si deklarimi i mallrave, pagesa e detyrimeve doganore, klasifikimi i produkteve dhe pajtueshmëria me rregulloret e importit dhe eksportit.  

Ne sigurojmë që kompania juaj të interpretojë saktë rregulloret doganore, të përgatisë dokumentacion të saktë dhe të navigojë sfidat e mundshme për të garantuar operacione tregtare pa probleme.

Mospërputhja mund të çojë në vonesa, gjoba, konfiskim të mallrave dhe dëmtim të reputacionit. Respektimi i rregullave doganore është thelbësor për aktivitetet e pandërprera tregtare.

Rezervoni një telefonatë kthimi

Plotësoni formularin tonë dhe një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN