Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Kontratat e prokurimit janë partneritete me përfitim reciprok midis organeve shtetërore dhe operatorëve ekonomikë privat. Ekspertiza jonë siguron që ju të lidhni kontrata që janë të strukturuara mirë, në përputhje me ligjin dhe që mbrojnë interesat e të gjitha palëve të përfshira. Ne ndihmojmë klientët me hartimin, rishikimin dhe negocimin e kontratave të prokurimit për bashkëpunime të suksesshme biznesi.

Shërbimet tona

Hartimi i kontratave: Avokatët tanë ndihmojnë në hartimin e kontratave gjithëpërfshirëse dhe të qarta të prokurimit që përshkruajnë me saktësi të drejtat, detyrimet, qëllimin dhe kushtet.

Rishikimi i kontratave: Ne kryejmë rishikime të plota ligjore të kontratave të prokurimit, duke identifikuar çështjet e mundshme, duke siguruar pajtueshmërinë ligjore dhe duke rekomanduar ndryshimet e nevojshme.

Negocimi dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve: Ne ofrojmë mbështetje ligjore gjatë negociatave të kontratës dhe përfaqësojmë klientët në proceset e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në lidhje me kontratat e prokurimit.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 6969 37763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Një kontratë prokurimi është një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme midis një organi shtetëror dhe një operatori ekonomik që përshkruan termat dhe kushtet për ofrimin e mallrave, shërbimeve ose punëve të tjera.

Ekspertiza jonë siguron që kontratat e prokurimit të jenë të hartuara mirë, në përputhje me kërkesat rregullatore dhe të mbrojnë të drejtat dhe interesat e të gjitha palëve. Ne gjithashtu ndihmojmë në adresimin e mosmarrëveshjeve të mundshme që mund të lindin gjatë afatit të kontratës.

Një kontratë prokurimi duhet të përfshijë përshkrime të qarta të mallrave ose shërbimeve që prokurohen, çmimet, kushtet e pagesës, oraret e dorëzimit, kriteret e performancës, mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe klauzolat e përfundimit.

Rezervoni një telefonatë kthimi

Plotësoni formularin tonë dhe një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN