Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Blerja dhe Zhvillimi i Pronave

Ekspertët tanë mund t’ju ndihmojnë të kuptoni rregulloret komplekse të pasurive të paluajtshme dhe dinamikat e kësaj industrie.

Blerja dhe zhvillimi i pronave përfshin investime të rëndësishme financiare dhe ndërlikime ligjore. Angazhimi i ekspertizës ligjore adekuate siguron që transaksionet tuaja të kryhen pa probleme, të gjitha kërkesat ligjore janë përmbushur dhe rreziqet e mundshme evidentohen dhe shmangen gjatë gjithë procesit.

Shërbimet tona

Ekzaminimi paraprak dhe verifikimi i titullit të pronësisë: Avokatët tanë kryejnë ekzaminim të plotë paraprak për të verifikuar titujt dhe të drejtat e pronësisë. Ne identifikojmë çdo barrë, kusht ose çështje ligjore që lidhen me pronën, duke ju ofruar vendime të informuara për blerjen tuaj.

Negocimi dhe rishikimi i kontratës: Ne ndihmojmë në negocimin dhe rishikimin e marrëveshjeve të blerjes së pronave, kontratave të qirasë dhe kontratave të zhvillimit për të mbrojtur interesat tuaja dhe për të siguruar që kushtet janë të favorshme për objektivat tuaja.

Pajtueshmëria me ligjet dhe lejet e kërkuara: Ekspertët e Oracle Solicitors ju ndihmojnë të lundroni në peizazhin normativ për të marrë lejet dhe miratimet e nevojshme për projektet e zhvillimit të pronave. Ne sigurojmë që projektet tuaja të jenë në përputhje me ligjet përkatëse të pronësisë dhe ndërtimit, dhe gjithashtu rregulloret mjedisore.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Afati kohor për blerjen e pronës mund të ndryshojë në varësi të faktorëve të tillë si lloji i pronës, vendndodhja, kompleksiteti i transaksionit dhe miratimet institucionale. Ndërsa disa blerje mund të përfundojnë relativisht shpejt brënda disa ditëve, të tjerat mund të kërkojnë më shumë kohë.

Problematikat e hasura më shpesh në lidhje me zhvillimin e pronave përfshijnë mosmarrëveshjet mbi kufijtë e pronës, pasaktësi të titujve të pronësisë, ndotjen e mjedisit dhe defektet e ndërtimit. Oracle Solicitors kryen kujdes rigoroz të duhur dhe ofron këshilla strategjike për të adresuar rreziqet e mundshme në mënyrë proaktive.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN