Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Në Oracle Solicitors Albania, ne i kuptojmë sfidat me të cilat përballen shoqëritë dhe bizneset që operojnë në Shqipëri. Avokatët tanë janë të përkushtuar për të ofruar mbështetje ligjore të plotë gjatë të gjithë ciklit të kontratave, nga hartimi dhe negocimi deri te rishikimi dhe menaxhimi i riskut.

Pse duhet të zgjidhni Oracle Solicitors Albania për hartimin e kontratave tregtare?

Ekspertizë e thellë në të Drejtën Shqiptare: Ne posedojmë njohuri të thella të së drejtës tregtare në Shqipëri dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare, duke siguruar që kontratat tuaja të jenë juridikisht të sakta dhe të zbatueshme, në përputhje me ligjet dhe të përshtatura për nevojat tuaja specifike.

 

Përkushtimi ndaj klientit: Ne investohemi thellësisht për të kuptuar qëllimet specifike të biznesit tuaj, nevojat operative dhe ekspozimin ndaj rrezikut. Kjo na lejon të krijojmë kontrata që jo vetëm janë juridikisht të sakta, por edhe në përputhje strategjike me qëllimet tuaja afatgjata.

 

Eksperiencë e sprovuar në sektorë të ndryshëm: Avokatët tanë kanë eksperiencë të gjatë dhe të suksesshme në hartimin dhe rishikimin e një game të gjerë të kontratave tregtare në sektorë të ndryshëm, nga prodhimi dhe distribucioni në teknologji dhe deri tek tregtia elektronike. Kjo përvojë e gjërë na lejon të ofrojmë shërbime efikase dhe zgjidhje praktike për nevojat tuaja specifike.

Shërbimet tona të plota në lidhje me marrëveshjet tregtare:

Hartimi dhe negocimi i kontratave:

 • Ne bashkëpunojmë ngushtë me ju për të hartuar kontrata të personalizuara që janë të qarta, në përputhje me ligjin dhe të personalizuara për të përmbushur kërkesat specifike të klientit.
 • Avokatët tanë sigurojnë që interesat tuaja të mbrohen efektivisht gjatë gjithë procesit të negocimit të marrëveshjes.

 

Rishikimi i marrëveshjeve ekzistuese:

 • Ne ofrojmë rishikime ligjore të detajuara të kontratave ekzistuese ose të propozuara, duke identifikuar rreziqet potenciale dhe nevojat për përmirësime.
 • Analiza jonë ju ndihmon të merrni vendime të informuara në lidhje me vazhdimin e marrëveshjes.

 

Menaxhimi i Rrezikut:

 • Ne ju ndihmojmë të identifikoni dhe shmangni rreziqet potenciale të lidhura me kontratat tuaja, duke përfshirë shkeljet, afatet dhe çështjet e përgjegjësisë së palëve.

 

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve:

 • Në rastin e një mosmarrëveshjeje kontraktuale, ne ofrojmë udhëzime dhe mbështetje gjatë gjithë procesit të zgjidhjes së mosmarrëveshjes, përmes negociatave, ndërmjetësimit jashtëgjyqësor, ose përfaqësimit gjyqësor.

Kontrata të personalizuara për nevojat tuaja:

Avokatët tanë janë të aftë në hartimin dhe negocimin e kontratave të ndryshme tregtare, duke përfshirë:

 • Marrëveshjet e Agjencisë dhe Distribucionit: Ne përcaktojmë qartë përgjegjësitë në lidhje me shpërndarjen e produkteve ose shërbimeve tuaja në tregun shqiptar.

 

 • Kontratat e Furnizimit: Sigurimi i funksionimit të qartë dhe zbutja e rreziqeve me furnizuesit dhe partnerët e përfshirë në zinxhirin e furnizimit.

 

 • Marrëveshjet e Bashkëpunimit (Ndërmarrje të Përbashkëta, Partneritete): Përcaktimi i roleve, përgjegjësive dhe mekanizmave të ndarjes së fitimit për ndërmarrjet e përbashkëta dhe partneritetet.

 

 • Kontratat e Konsumatorëve: Hartimi i kontratave që përputhen me ligjet shqiptare të mbrojtjes së konsumatorit dhe ofrojnë transparencë përkundrejt klientëve tuaj duke mbrojtur njëkohësisht interesat e biznesit tuaj.

 

 • Kontratat e Punës: Sigurimi i përputhshmërisë me ligjet shqiptare të punës dhe mbrojtje e interesave të biznesit tuaj duke përcaktuar qartë të drejtat dhe përgjegjësitë e punonjësve.

 

 • Marrëveshjet e Tregtisë Elektronike (E-Commerce): Hartimi i marrëveshjeve E-Commerce për biznesin tuaj në internet, duke përfshirë kushtet e shërbimit, politikat e privatësisë dhe kontratat e shitjes në internet, duke siguruar përputhjen me ligjet e zbatueshme.

 

 • Marrëveshjet e Franchising: Strukturim i marrëveshjeve të franchising duke adresuar të drejtat dhe detyrimet e të gjitha palëve pjesë e kësaj marrëveshje.

 

 • Marrëveshjet e Financimit dhe Kredisë: Sigurimi i financimit për biznesin tuaj duke hartuar dhe rishikuar marrëveshje kredie dhe marrëveshje financimi me kreditorët, duke siguruar kushte të drejta dhe duke mbrojtur interesat tuaja.

Partneritet proaktiv për suksesin tuaj:

Planifikoni një takim me ne duke telefonuar në +355 69 693 7763 ose duke vizituar faqen tonë të internetit. Sëbashku ne do të mundësojmë arritjen së rezultateve të dëshiruara për biznesin tuaj në tregun shqiptar.

Kontakti:

Planifikoni një takim me ne duke telefonuar në +355 69 693 7763 ose duke vizituar faqen tonë të internetit. Sëbashku ne do të mundësojmë arritjen së rezultateve të dëshiruara për biznesin tuaj në tregun shqiptar.

Pyetje të shpeshta

Ligjet e prokurimit publik sigurojnë që projektet e ndërtimit të financuara nga institucionet shtetërore të jepen në mënyrë të drejtë dhe transparente. Këto ligje synojnë parandalimin e korrupsionit, promovimin e konkurrencës së shëndetshme dhe optimizimin e përdorimit të fondeve publike.

Ne ofrojmë mbështetje gjithëpërfshirëse në përgatitjen e ofertave, duke përfshirë kuptimin e dokumenteve të prokurimit, përshtatjen e ofertave tuaja sipas specifikimeve të projektit dhe sigurimin e pajtueshmërisë ligjore me të gjithë dokumentacionin e kërkuar. Në këtë mënyrë ne rrisim shanset tuaja për të fituar kontrata qeveritare.

Nëse dyshoni për padrejtësi, një-anshmëri ose parregullsi në një proces prokurimi publik, është thelbësore të kërkoni këshilla ligjore. Juristët tanë mund të vlerësojnë situatën, të rishikojnë procesin dhe të japin udhëzime se si të adresoni çështjet e mundshme dhe të mbroni të drejtat tuaja.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN