Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Pronësia Intelektuale dhe Verifikimet e Nevojshme

Përpara se të angazhoheni në bashkime, perthithje, partneritete ose investime, duhet të vlerësoni pronësinë dhe pajtueshmërinë ligjore të portofolit të pronësisë intelektuale. Kryerja e verifikimeve të nevojshme ndihmon në evidentimin dhe menjanimin e rreziqeve, sigurimin e vlerësimit të saktë dhe marrjen e vendimeve strategjike të informuara.

Shërbimet tona

Vlerësimi gjithëpërfshirës i portofolit të Pronesise Intelektuale: Avokatët dhe juristët tanë kryejnë vlerësime të thella të portofolit tuaj të pronësisë intelektuale, duke identifikuar pikat e forta, dobësitë, shkeljet e mundshme dhe boshllëqet në mbrojtje.

Strategjitë për mënjanimin e riskut: Ne ofrojmë rekomandime për të menjanuar riskun që lidhet me pronësinë intelektuale.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Verifikimi paraprak i pronësisë intelektuale është i nevojshëm në skenarë të ndryshëm, duke përfshirë bashkimet, perthithjet, sipërmarrjet e përbashkëta, investimet, marrëveshjet e licencimit dhe partneritetet strategjike. Ai i ndihmon palët të vlerësojnë vlerën dhe rreziqet që lidhen me pronësinë intelektuale gjatë zhvillimit dhe përmbushjes së transaksioneve tregtare.

Verifikimi paraprak i Pronësisë Intelektuale mund të zbulojë problematika të tilla si mosmarrëveshjet e pronësisë intelektuale, pronësia intelektuale e paregjistruar, pretendimet e mundshme për shkelje, vlerësime të pasakta dhe mospërputhje me ligjet e pronësisë intelektuale.

Verifikimi paraprak i pronësise intelektuale mbështet vendimet strategjike të biznesit. Një vlerësim i plotë i ndihmon palët të kuptojnë vlerën e pronës intelektuale, të vlerësojnë potencialin për rritje në të ardhmen dhe të vlerësojnë nëse transaksioni përputhet me objektivat e tyre.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN