Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Kontratat Administrative

Kontratat administrative përfshijnë ndërveprime ndërmjet individëve, bizneseve dhe autoriteteve shtetërore. Ne sigurojmë që kontratat të jenë të strukturuara siç duhet, në përputhje me ligjin dhe të mbrojnë të drejtat dhe interesat e klientëve tanë. Ne ju ndihmojmë të navigoni kompleksitetin ligjor të kontratave administrative, duke siguruar transparencë dhe duke nxitur bashkëpunime të suksesshme me organet e administratës publike. 

Shërbimet tona

Hartimi i kontratave administrative: Avokatët dhe juristët tanë ndihmojnë në hartimin e kontratave administrative që përvijojnë qartë të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e të gjitha palëve, duke garantuar transparencë dhe minimizuar rreziqet.

Rishikimi i kontratave: Ne rishikojmë kontratat ekzistuese administrative për të identifikuar problematikat e mundshme, dhe për të siguruar pajtueshmërinë ligjore duke dhënë rekomandime për ndryshimet e nevojshme.

Negocimi dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve: Avokatët dhe juristët tanë ofrojnë mbështetje ligjore gjatë negociatave të kontratës dhe përfaqësojnë klientët në proceset e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, duke siguruar që çështjet e lidhura me kontratën të adresohen në mënyrë efektive.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Kontrata administrative janë ato marrëveshje, ku të paktën njëra nga palët, është organ i administratës publike dhe të cilat synojnë të krijojnë, të ndryshojnë ose të anulojnë marrëdhënie juridike në fushën e së drejtës publike. Këto kontrata mbulojnë çështje të ndryshme, si prokurimi publik, partneriteti publik-privat, koncesionet dhe licencimi.

Ekspertiza juridike siguron që kontratat administrative të jenë të hartuara mirë, në përputhje me ligjet përkatëse dhe të mbrojnë interesat tuaja legjitime. Këshillimi me eksperte ndihmon gjithashtu në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të lidhura me kontratat dhe në shqyrtimin e masave administrative.

Një kontratë administrative duhet të përfshijë kushte të qarta në lidhje me objektin e marrëveshjes, detyrimet e secilës palë, kushtet e pagesës, mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe dispozitat për zgjidhjen dhe zbatimin e kontratës.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN