Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Nevila Hoxha

Nevila Hoxha iu bashkua ekipit të Oracle Solicitors në korrik 2022. Ajo punon në ekipin gjyqesor duke ndihmuar klientët e korporatave të mëdha të menaxhojnë ankesat e konsumatorëve.

Nevila ka përfunduar studimet juridike dhe masterin për studime evropiane dhe marrëdhënie ndërkombëtare me fokus të veçantë në të drejtën e BE-së dhe politikat integruese në Universitetin e Tiranës.

Nevila është një menaxhere projektesh me përvojë dhe ka zhvilluar propozime për agjencitë ndërkombëtare të bashkëpunimit për zhvillim dhe BE-në për asistencë teknike. Ekspertiza e saj përfshin teorinë dhe praktikën e reformës së strukturës dhe qeverisjes së mirë brenda sektorit të administratës publike. Më tej, ajo ka fituar njohuri dhe ekspertizë gjithëpërfshirëse në legjislacionin e BE-së, praktikat më të mira dhe rregullat dhe standardet e BE-së. Ajo përdor njohuritë e saj mbi legjislacionin dhe funksionimin e ligjit të BE-së për të ndihmuar klientët e saj.

Ajo është e përpiktë kur merret me kërkime ligjore, analiza të informacionit dhe të dhënave përkatëse nga dokumentet strategjike, legjislacioni dhe politika. Ajo ka punuar me ekipe shumëdisiplinore dhe ka bashkëpunuar dhe partnerizuar me një gamë të gjerë agjencish qeveritare dhe joqeveritare dhe aktorë të ndryshëm.

Pervoja të meparshme

Juriste/Këshilltare Ligjore

Fushat e ekspertizës

Arsimi & Anëtarësimet