Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Menaxhimi i Procesit të Ndëprerjes së Marrëdhënies së Punës

Ne ofrojmë udhëzime ekspertësh për menaxhimin e procesit të largimit në përputhje me Kodin e Punës. Pavarësisht nëse punonjësit japin dorëheqjen, dalin në pension apo largohen nga puna, ne jemi të përkushtuar t’ju ndihmojmë në lundrimin e kompleksitetit të pajtueshmërisë me ligjet në fuqi.

Procesi i ndërprerjes së marrëdhënies së punës përfshin konsiderata të ndryshme ligjore dhe praktike që mund të ndikojnë ndjeshëm si te punonjësi që largohet ashtu edhe në organizatën tuaj. Menaxhimi i procesit me kujdes siguron një tranzicion të qetë, minimizon mosmarrëveshjet e mundshme dhe ruan reputacionin tuaj si një punëdhënës i zgjedhur.

Shërbimet tona

Intervistat e përfundimit të marrëdhënies së punësimit dhe dokumentacioni: Ne ju ndihmojmë në kryerjen e intervistave të plota të përfundimit të marrëdhënies së punësimit me punonjësit që largohen. Për më tepër, ne sigurojmë që i gjithë dokumentacioni i nevojshëm, duke përfshirë letrat e përfundimit të marrëdhënies së punës dhe njoftimet përkatëse, të përgatiten me saktësi.

Marrëveshjet për shkëputjen dhe kompensimin: Avokatët dhe juristë tanë  ofrojnë udhëzime për marrëveshjet e shkëputjes së marrëdhënies së punësimit dhe kompensimit, duke siguruar respektimin e ligjeve të punës dhe detyrimeve kontraktuale. Ne synojmë të arrijmë një ekuilibër që mbron interesat tuaja duke i trajtuar në mënyrë të drejtë punonjësit që largohen.

Marrëveshjet e mos-konkurrimit dhe të konfidencialitetit: Ne ndihmojmë në hartimin, rishikimin dhe zbatimin e marrëveshjeve të mos-konkurrimit dhe të konfidencialitetit, duke mbrojtur informacionin tuaj konfidencial dhe duke parandaluar konkurrencën e pandershme nga punonjësit që largohen.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Ndërprerja e marrëdhënies së punësimit duhet të bëhet në përputhje me ligjet e punësimit për të shmangur problemet e mundshme ligjore që mund të lindin më pas. Konsideratat kryesore përfshijnë respektimin e periudhave të njoftimit, sigurimin e pagesës së largimit (nëse është e aplikueshme) dhe sigurimin që ndërprerja e marrëdhënies së punësimit të mos jetë diskriminuese.

Po, ne mund të ndihmojmë në kryerjen e intervistave të përfundimit të marrëdhënies së punësimit me punonjësit që largohen. Avokatët dhe juristët tanë do të sigurojnë që intervistat të kryhen në mënyrë profesionale dhe konfidenciale, duke ofruar sygjerime dhe këshilla të vlefshme për të ndihmuar organizatën tuaj të përmirësojë praktikat e saj të punësimit.

Trajtimi i largimeve të punonjësve përfshin komunikim transparent, ndjeshmëri dhe respekt për privatësinë e punonjësit që largohet. Ne rekomandojmë njoftimin e punonjësve në mënyrë profesionale, ofrimin e ndihmës në periudhën e tranzicionit dhe sigurimin që të gjitha dokumentet e nevojshme dhe kërkesat ligjore të përmbushen menjëherë.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN