Edit Content

Evropa Veriore

Central Europe

Central Africa

Search
Close this search box.
Kontaktoni

Hartimi i politikave dhe procedurave të burimeve njerëzore

Ne ofrojmë konsulencë dhe ekspertizë në lidhje me hartimin e politikave dhe procedurave të BNJ dhe të drejtën e punës. Ne jemi të përkushtuar për të mbështetur organizatën tuaj në krijimin e politikave të qarta të burimeve njerëzore që nxisin një mjedis pune produktiv dhe harmonik.

Pse politikat dhe procedurat e burimeve njerëzore janë jetike për bizneset?

Politikat dhe procedurat e burimeve njerëzore shërbejnë si themeli i një vendi pune që funksionon mirë. Ato ofrojnë qartësi mbi të drejtat dhe përgjegjësitë e punonjësve, promovojnë trajtim të drejtë dhe përshkruajnë udhëzimet për adresimin e çështjeve në vendin e punës. Krijimi i politikave solide të burimeve njerëzore është thelbësor për të siguruar përputhjen me ligjet e punësimit dhe për të promovuar një kulturë pozitive pune.

Shërbimet tona

Zhvillimi i personalizuar i politikave të burimeve njerëzore: Avokatët dhe juristët tanë punojnë ngushtë me organizatën tuaj për të zhvilluar politika dhe procedura të përshtatura për BNj që përputhen me nevojat dhe specifike të veprimtarisë suaj tregtare. Ne trajtojmë fusha kyçe si rekrutimi, sjellja e punonjësve, menaxhimi i lejeve vjetore dhe përfundimi i marrëdhënies së punës.

Rishikimi i pajtueshmërisë me ligjet: Ne kryejmë rishikime të plota të politikave dhe procedurave tuaja ekzistuese të BNj për të siguruar përputhshmëri me ligjet dhe rregulloret e punësimit. Avokatët dhe juristët tanë identifikojnë çdo boshllëk të mundshëm ose fusha të mospërputhjes, duke ofruar rekomandime për përditësimet dhe përmirësimet e nevojshme.

Hartimi i manualit të punonjësve: Ne ndihmojmë në hartimin e manualeve gjithëpërfshirëse të punonjësve, duke ofruar informacion thelbësor mbi politikat e kompanisë, përfitimet dhe çështje të tjera përkatëse.

Kontakt

Nëse dëshironi të caktoni një takim me një nga ekspertët tanë, atëherë na telefononi në +355 69 693 7763 ose na kontaktoni këtu.

Pyetje të shpeshta

Ndërsa disa politika të BNj janë të detyrueshme sipas ligjeve shqiptare të punësimit, të tjera mund të konsiderohen si praktikat më të mira për të siguruar një mjedis pune harmonik dhe pajtueshmëri me ligjin. Avokatët dhe juristët tanë  mund t’ju ndihmojnë të identifikoni dhe zbatoni politikat e nevojshme për pajtueshmërinë e organizatës suaj.

Politikat dhe procedurat e BNj duhet të rishikohen dhe përditësohen rregullisht për të pasqyruar ndryshimet në ligje, standardet e industrisë dhe nevojat organizative. Ne rekomandojmë kryerjen e një rishikimi gjithëpërfshirës të paktën një herë në vit ose sa herë që ka ndryshime të rëndësishme në kuadrin respektiv ligjor ose strukturën e kompanisë suaj.

Rezervoni një termin

Plotësoni formularin, dhe një nga ekspertët tanë do të ndërveprojë me ju.

Landing Page - Get In Touch - Quick - EN